Archive for the ‘Bioróżnorodność’ Category

Biodiversity made by Japan   no comments

Posted at 11:20 pm in Bioróżnorodność

Japonia-bioróżnorodność-fundusz Japonia przeznaczy 2 miliardy dolarów na fundusz wspierania ochrony różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się. Tokio ma nadzieję, że uda się w ten sposób złagodzić spór dotyczący sposobów ochrony środowiska naturalnego, który dzieli kraje rozwijające się i rozwinięte. Zamiar utworzenia działającego przez 3 lata funduszu wspierania ochrony różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się ogłosił premier Japonii Naoto Kan podczas otwarcia Posiedzenia Konferencji Stron Konwencji ONZ o Różnorodności Biologicznej. Spotkanie to odbywa się w Nagoi. Rząd w Tokio zapowiadał wcześniej, że przeznaczy na ochronę zasobów naturalnych w krajach rozwijających się 5 miliardów jenów, czyli ponad 60 milionów dolarów. Japonia uległa jednak presji ze strony krajów rozwijających się i zapowiedziała zwiększenie funduszu do 2 miliardów dolarów. Spór między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi dotyczy między innymi sposobu podziału zysków koncernów farmaceutycznych ze sprzedaży leków produkowanych z roślin oraz bogactw naturalnych krajów mniej zamożnych. Kraje rozwijające się uzależniają postęp w rozmowach od złożenia przez kraje rozwinięte deklaracji pomocy w finansowaniu ochrony różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się. W trwającym do piątku w Nagoi posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji ONZ o Różnorodności Biologicznej biorą udział ministrowie z ponad 120 państw. W jutrzejszych obradach weźmie udział minister środowiska Andrzej Kraszewski. Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) / Dorota Hałasa / kusiak

Read the rest of this entry »

Written by admin on Październik 28th, 2010

GMO   no comments

Posted at 12:40 pm in Bioróżnorodność

GMO, DNA I WIELE INNYCH ZAGADNIEŃ…

Dzięki zróżnicowanej, bliskiej każdemu człowiekowi tematyce zajęcia na Wydziale Biotechnologii UWr cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Niemalże na wszystkich warsztatach zarezerwowany został komplet miejsc. Poniżej krótka tematyczna charakterystyka większości z nich.

DNA od kuchni, czyli izolacja DNA metodą kuchenną – warsztaty poprowadzili: Robert Prus i członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów „Przybysz”. Składały się one z części teoretycznej (krótkiego wykładu) oraz praktycznej. Podczas pokazu każdy uczestnik mógł własnoręcznie wyizolować DNA z pomidora. Podczas całej procedury używano tylko i wyłącznie „odczynników”, które każdy z nas może znaleźć w domu (sól, płyn do mycia naczyń, gorąca woda). Celem warsztatów było pokazanie podstawowych zasad izolacji materiału biologicznego. Dzięki prostocie procedury eksperyment może być powtórzony w domu czy szkole, a uczestnicy przekonali się na własne oczy, że DNA istnieje w żywych organizmach.

Różnorodność enzymów – warsztaty poprowadzili: Robert Prus i członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów „Przybysz”. Składały się one z prezentacji, podczas której uczestnicy dowiedzieli się, co to są enzymy, jaka jest różnorodność enzymów i reakcji przez nie katalizowanych. W drugiej części uczestnicy wykonywali proste doświadczenia z użyciem enzymów obecnych w ogólnie dostępnym materiale biologicznym (np. amylaza ze śliny, trypsyna, katalaza). Zajęcia miały na celu pokazanie, że wiele reakcji z udziałem enzymów można wykonać w warunkach domowych bez udziału wyrafinowanego sprzętu laboratoryjnego. Dodatkową atrakcją warsztatów była prezentacja działania prostego sprzętu laboratoryjnego (np. mikrowirówek).

Jak spakować olbrzymie ilości DNA w malej komórce – chromosomy – warsztaty poprowadziła dr Dorota Mackiewicz z Zakładu Genomiki. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak zbudowane są chromosomy oraz jak przyroda radzi sobie z upakowaniem często bardzo długich nici DNA w komórce. Samodzielnie wykonali preparaty mikroskopowe z korzenia cebuli, w których pod mikroskopem obserwowali chromosomy, a także kolejne etapy wędrówki chromosomów towarzyszące podziałowi komórki. Dodatkowo uczestnicy oglądali preparaty z gruczołów śliniankowych larw muszki owocowej. W gruczołach tych występują chromosomy olbrzymie, które przez to, że powstają w wyniku wielokrotnych powieleń DNA, pozwalają zobaczyć prążkową strukturę chromosomów związaną z niejednakowym upakowaniem DNA.

Podróż do wnętrza komórki – czyli co możesz zobaczyć w mikroskopie fluorescencyjnym. Pokaz poprowadziły: dr Dorota Nowak, dr Antonina Mazur i mgr Aleksandra Woźniakowska z Zakładu Patologii Komórki. Uczestnicy pokazu zapoznali się z zasadami działania i możliwościami konfokalnego mikroskopu fluorescencyjnego. Oglądali preparaty komórek normalnych i nowotworowych z wybarwionymi fluorescencyjnie strukturami wewnątrzkomórkowymi.

Czy małpy są najbliższymi kuzynami człowieka? Komputerowe analizy sekwencji DNA – prowadzący: dr hab. Paweł Mackiewicz, Zakład Genomiki. Spotkanie obejmowało wykład oraz zajęcia przy komputerze. Na wykładzie słuchacze zapoznali się z najnowszymi poglądami na pochodzenie i ewolucję człowieka. Następnie sami, siedząc przy komputerze i przeprowadzając własne analizy filogenetyczne, przekonali się, co mówią sekwencje DNA o naszym pochodzeniu. Na zakończenie dostali kolorowe wydruki uzyskanych wyników.

Muszka owocowa – ulubienica genetyków – warsztaty poprowadziła dr Dorota Mackiewicz z Zakładu Genomiki. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z muszką owocową (Drosophila melanogaster). Poznali używane na wydziale mutanty, dowiedzieli się także, jaką rolę spełnia ten mały owad w rozwoju genetyki. Wobec tego nawiązano miedzy innymi do chromosomowej teorii dziedziczenia Morgana oraz do genetycznej kontroli rozwoju embrionalnego.

GMO i inżynieria genetyczna – bać się czy nie? – wykłady poprowadzili: dr inż. hab. Marcin Łukaszewicz (Zakład Biotansformacji), dr Anna Kulma (Zakład Biochemii Genetycznej), dr Magdalena Żuk (Zakład Biochemii Genetycznej), organizacja i słowo wstępnie: dr Janusz Piechota (Zakład Biologii Molekularnej Komórki). Zajęcia składały się z cyklu trzech wykładów: (1) Do czego przydają się transgeniczne rośliny? (dr. A. Kulma); (2) Mikroorganizmy GMO – agenci do zadań specjalnych. (dr inż. hab. M. Łukaszewicz); (3) Żywność modyfikowana genetycznie – czy na prawdę jest groźna? (dr. M. Żuk). Uczestnicy zajęć zapoznali się z różnymi aspektami inżynierii genetycznej i organizmów modyfikowanych genetycznie: m.in. ryzyka i korzyści płynących ze stosowania modyfikacji genetycznych, badań mających na celu ocenę bezpieczeństwa organizmów GMO i modyfikowanej genetycznie żywności. Prowadzący przedstawili obowiązujące przepisy dotyczące technologii GMO w Polsce i Unii Europejskiej oraz dziedziny gospodarki, w których wykorzystywana jest technologia GMO. Po każdym z trzech wykładów pojawiło się wiele pytań dotyczących zastosowań technologii GMO w medycynie, bezpieczeństwa stosowania tej technologii, wpływu żywności modyfikowanej genetycznie na organizm człowieka itp. Szczególne wrażenie na uczestnikach wywarł wykład dr. hab. M. Łukaszewicza, który na wielu przykładach pokazał, że polski konsument z technologią GMO styka się w życiu codziennym praktycznie każdego dnia. Co więcej, konsumenci, nie będąc świadomi, że do wytworzenia określonych produktów użyto technologii GMO, wolą te produkty od tych wytworzonych metodami „tradycyjnymi”.

DNA, kryminologia i archeologia – co je łączy? – wykład poprowadził dr Janusz Piechota z Zakładu Biologii Molekularnej Komórki. Celem wykładu było pokazanie, jak techniki biologii molekularnej przyczyniają się do rozwoju różnych dziedzin wiedzy. Jako przykład prowadzący wykorzystał techniki analizy DNA, które mogą służyć w celach identyfikacyjnych poszczególnych osób. Techniki takie są obecnie szeroko wykorzystywane w kryminalistyce do identyfikacji ofiar i sprawców przestępstw. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzieli się na kilku przykładach, w jaki sposób DNA może posłużyć np. do ustalenia ojcostwa, sprawców gwałtów, ustalenia tożsamości osób zaginionych itp. W ostatnich latach techniki identyfikacji za pomocą analizy DNA były często wykorzystywane przez historyków i archeologów i przyczyniły się do rozwiązania wielu zagadek historycznych, dotyczących np. ustalenia losów Martina Bormana, miejsca pochówku ostatniego cara Rosji i jego rodziny, ustalenia autentyczności grobu matki ostatniego króla Wikingów i wielu innych. Ze względu na spore zainteresowanie wykład odbył się w dwóch terminach.

dr Janusz Piechota

Wydział Biotechnologii UWr

Read the rest of this entry »

Written by admin on Październik 26th, 2010

Wykłady – bank genów   no comments

Posted at 2:00 am in Bioróżnorodność

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład „Ogrody botaniczne i banki genów – bioróżnorodność dla przyszłych pokoleń”, organizowany w ramach XIX cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi mgr inż. Roman Muranyi z Muzeum Pałacu w Wilanowie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 października 2010 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Wykłady z serii FORUM NATURA’17 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (http://www.wfosigw.katowice.pl/)

O wykładowcy:
mgr inż. Roman Muranyi – genetyk roślin, autor ponad 100 publikacji naukowych i artykułów popularnonaukowych. Twórca i wieloletni szef Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej oraz Narodowego Banku Nasion Polskich Roślin Chronionych i Ginących w Ogrodzie Botanicznym Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie. Od 2009 r. pracownik Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Read the rest of this entry »

Written by admin on Październik 24th, 2010

Za miłość do mrówek   no comments

Posted at 10:20 am in Bioróżnorodność

Mamy świetnych młodych naukowców – twierdzi prof. Jerzy Madey z Uniwersytetu Warszawskiego. Odniósł się on w ten sposób do zdobycia przez naszych reprezentantów I i II nagrody w 22. Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Gość „Wieczoru Naukowego z Jedynką” podkreślił, że Polska startuje w tym konkursie już od szesnastu lat i w ciągu ostatnich pięciu nasi reprezentanci przywozili z niego pierwszą nagrodę. Więcej wyróżnień mają od nas tylko Niemcy i Wielka Brytania. W tegorocznym konkursie udział wzięło 30 tysięcy młodych badaczy z całego świata.

Jednym z laureatów nagrody jest Łukasz Sokołowski, absolwent XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi, obecnie student II roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który otrzymał wyróżnienie za pracę „W jaki sposób żerują mrówki Formica cinerea”.

- Jeśli chodzi o wiedzę o mrówkach, to jest on chodzącą encyklopedią – zachwala młodego naukowca prof. Jerzy Madey. – Jedna z informacji, którą Łukasz zainteresował jury konkursu, dotyczyła sposobu prowadzenia przez mrówki wojen. Ludzie wysyłają na nie młodych mężczyzn, a mrówki uważają, że to marnotrawstwo i posyłają… stare kobiety.

- Od małego interesowałem się przyrodą i obserwowałem różne stworzonka na działce. Obecnie hoduję mrówki w domu i cieszę się, że rodzice się do tego przyzwyczaili – opowiada laureat nagrody. – Żałuję tylko, że moja praca, w przeciwieństwie do wielu zaprezentowanych w konkursie, nie ma bezpośredniego przełożenia na życie człowieka.

W dalszej części programu usłyszymy Justynę Słowiak, która otrzymała wyróżnienie za pracę „Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego systemu morskiego Śląska” i Marię Mach, dyrektora Biura Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Przygotowała Dorota Truszczak

(pp)

Read the rest of this entry »

Written by admin on Październik 9th, 2010

Konsekwencje wymierania kolonii pszczelich   no comments

Posted at 3:40 pm in Bioróżnorodność

Spadek populacji owadów na świecie może zagrozić ludziom

Autor PAP
28.09. Warszawa (PAP) – Zmniejszenie liczby owadów zapylających kwiaty w Indiach zaczęło zagrażać tamtejszej produkcji rolnej – informuje BBC. To ogólnoświatowy trend. Jeśli wyginą owady, ludzie także nie przetrwają – ostrzega profesor Władysław Huszcza z Akademii Rolniczej w Lublinie.
Indyjscy naukowcy dostrzegli wyraźny związek między niższymi plonami a mniejszą liczbą owadów zapylających rośliny uprawne – plony wiatropylnych zbóż wciąż rosną. Rolnictwo daje Indiom jedną piątą dochodu narodowego. Wytwarzane tam 7,5 miliona ton warzyw rocznie to 14 procent światowej produkcji – więcej wytwarzają tylko Chiny. W skali całego świata wartość zapylania roślin przez owady oblicza się na 224 miliardy dolarów.
Muchy, pluskwy czy komary mogą się wydawać niepotrzebne, jednak większość owadów łączą z ludźmi wspólne interesy. Poza wiatropylnymi zbożami potrzebne nam rośliny wymagają zapylania przez owady – tej ogromnej pracy nie da się wykonać sztucznie.
“Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka” – ten cytat jedni przypisują Albertowi Einsteinowi, inni – Karolowi Darwinowi. Choć jego autorstwo może budzić wątpliwości, opisuje narastające w ostatnich latach zagrożenie.
Statystyki wskazują, że w Stanach Zjednoczonych liczba rodzin pszczelich spadła o 40 do 60 proc., we Włoszech o około 30 do 40 proc., we Francji -o 30 do 70 proc., w Hiszpanii od 20 do 60 proc., w Niemczech od 15 do 40 proc. W Polsce ten spadek liczebności kształtuje się w granicach 10-100 proc.- zależnie od regionu kraju – zaznacza prof. Huszcza.
Dodaje, że wciąż nie wiadomo, jaka dokładnie jest tego przyczyna. Niektórzy wskazują na pasożyty i wirusy, inni – na pestycydy.
Dzięki pestycydom szkodniki nie zjadają – jak kiedyś – znacznej części plonów. Jednak zdaniem profesora Huszczy to właśnie środki ochrony roślin mogą szkodzić pszczołom i innym pożytecznym owadom, a toksyczność chemikaliów jest najprawdopodobniej nieprawidłowo oceniana.
Jeśli po wykonanym zabiegu ochrony roślin, pszczoły nie mają bezpośredniej styczności z substancją czynną pestycydów w stężeniu toksycznym to stosowanie tego typu pestycydów jest dozwolone. Ale toksyczne oddziaływanie może ujawnić się dopiero po pobraniu przez pszczołę nektaru lub pyłku zawierającego trujące związki chemiczne.
Obecnie ocena toksykologiczna pestycydów w nektarze i pyłku jest oparta na określeniu stężenia substancji czynnej w materiale pobranym bezpośrednio z rośliny. Pomijany jest fakt, że pszczoły w trakcie przerabiania nektaru na miód zagęszczają surowiec około 10-krotnie, a wytwarzając miód wielokrotnie pobierają porcje przerabianego nektaru, nie spożywając go w całości. Mają styczność z dużą ilością substancji toksycznej zawartej w poszczególnych porcjach przerabianego surowca. Dlatego stwierdzenie szkodliwej substancji w stężeniu niższym od powodującego efekt toksyczności nie świadczy, że jest to stężenie bezpieczne dla życia i rozwoju pszczół – tłumaczy naukowiec.
Przypomina, że organizm pszczoły w trakcie przerabiania nektaru na miód pełni funkcję swoistego filtra dla wielu substancji, w tym również toksycznych. Stąd określanie toksyczności pestycydów przyjętą dotychczas metodą, polegającą na karmieniu pszczół umieszczonych w izolatorze może nie być miarodajne – uważa badacz.
Jak zaznacza profesor Huszcza, zarówno ze względów ekologicznych, jak i zdrowotnych odpowiednie normy wymagają niezwłocznego uregulowania – inaczej zabraknie owadów, od których zależy nasz los. Na razie co roku ginie na świecie około 1000 gatunków owadów pożytecznych dla środowiska naturalnego.(PAP)

1999 – 2008 Polska Agencja Prasowa SA

Read the rest of this entry »

Written by admin on Wrzesień 29th, 2010

Zagrożenia dla gleby   no comments

Posted at 10:20 am in Bioróżnorodność

Atlas centrum JRC prezentuje zagrożenia dla bioróżnorodności gleby

Ilustracja do artykulu

Dyskusja na temat negatywnego wpływu spadku bioróżnorodności i zmian klimatycznych na naszą planetę przybiera na sile. Ludzie muszą ciągle stawiać czoła nowym wyzwaniom w tym zakresie. Na przykład praktycznie codziennie w mediach pojawiają się wiadomości na temat złego wykorzystania energii i ścieków oraz wzrastającego ryzyka zniszczenia naturalnych siedlisk zwierząt. Ale czy pomyślano o wpływie tych zmian na jeden z najważniejszych zasobów naturalnych Ziemi? Zagrożona jest gleba – środowisko życia około 25% gatunków istniejących na Ziemi. W jaki sposób można ją chronić?

Podczas zorganizowanej w dniach 23-24 września w Brukseli konferencji „Gleba, zmiany klimatyczne i bioróżnorodność – opis sytuacji” Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC) Komisji Europejskiej opublikowało opartą na miernikach mapę potencjalnych zagrożeń bioróżnorodności gleby. W tym roku atlas został opracowany po raz pierwszy. Zapewni on decydentom wsparcie w dziedzinie ochrony tego ważnego zasobu.

Około 25% istniejących na Ziemi gatunków żyje w glebie, która stanowi drugi co do wielkości zbiornik związków węgla na naszej planecie. Eksperci UE twierdzą, że sukces rolnictwa, a także cykl obiegu wody i węgla zależą w dużej mierze od bioróżnorodności gleby. Atlas centrum JRC, liczący 128 stron, dokładnie wskazuje obszary narażone na wysokie ryzyko zmniejszenia bioróżnorodności. Znajdują się one między innymi w Belgii, północnej Francji, Luksemburgu, Holandii oraz w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii. Mapa będzie prawdopodobnie bardzo użytecznym narzędziem dla decydentów, naukowców i dydaktyków.

„Gleba to kluczowy czynnik bioróżnorodności, która sprawia, że życie na Ziemi jest możliwe, i zapewnia zrównoważony rozwój gospodarczy” – brzmiało wspólne oświadczenie komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, oraz komisarza ds. środowiska, Janeza Potocnika.

„Degradacja gleby grozi utratą dostępu do żywności, czystego powietrza i wody, a także wielu innych istotnych surowców. Atlas stanowi istotny wkład Europy w ogłoszony przez ONZ Międzynarodowy Rok Bioróżnorodności Biologicznej 2010. Dzięki niemu wzrośnie świadomość co do potrzeby wdrożenia zaproponowanej w 2006 roku przez Komisję Europejską dyrektywy ustanawiającej ramy dla ochrony gleby. Umożliwi on także zapobieżenie dalszej degradacji gleby oraz przeciwdziałanie wyrządzonym dotychczas szkodom. Jeśli nie zostaną szybko podjęte odpowiednie skoordynowane działania w zakresie tego problemu, koszty jego rozwiązania będą znacznie wyższe”.

Europejski atlas zawiera pierwszą w historii mapę zagrożeń bioróżnorodności gleby obejmującą większość krajów członkowskich UE. Bioróżnorodność gleby jest zagrożona w wyniku różnych czynników, które zostały określone i uszeregowane przez ekspertów w ramach działań zespołu roboczego centrum JRC ds. bioróżnorodności gleby. W atlasie uwzględniono wiele potencjalnych zagrożeń, takich jak kompakcja gleby, zakłócenia procesów zachodzących w glebie, intensywna eksploatacja przez człowieka, zmiany w zakresie zagospodarowania przestrzennego, erozja, zanieczyszczenie oraz gatunki inwazyjne.

Należy zauważyć, że atlas nie przedstawia faktycznego poziomu bioróżnorodności gleby, ale ryzyko wystąpienia spadku bioróżnorodności. Wskazuje na przykład, że ryzyko spadku bioróżnorodności gleby spowodowane czynnikami związanymi z działalnością człowieka jest większe przy większej gęstości zaludnienia i/lub większej intensyfikacji działalności rolniczej.

Atlas pozwala rozwinąć świadomość odbiorców w zakresie procesów życiowych zachodzących pod powierzchnią ziemi oraz roli gleby we wspieraniu innych ekosystemów.

Atlas został opracowany dzięki wsparciu różnych wydziałów Komisji Europejskiej oraz partnerów wywodzących się z przemysłu, uczelni i innych organizacji, takich jak Konwencja o różnorodności biologicznej (Convention on Biological Diversity, CBD) czy Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization, FAO).

Read the rest of this entry »

Written by admin on Wrzesień 28th, 2010

4 mld Euro oszczędności   no comments

Posted at 5:00 am in Bioróżnorodność

Polska może zaoszczędzić 4mld euro dzięki ochronie klimatu

Ecoportal.com.pl

Państwa członkowskie UE mogą radykalnie poprawić stan zdrowia swoich obywateli oraz ograniczyć wydatki na ochronę zdrowia, jeśli zdecydują się podnieść cel redukcji emisji gazów cieplarnianych Unii z 20 do 30% do roku 2020.

Polska w roku 2020 zaoszczędziłaby w ten sposób nawet 4mld euro rocznie. Te przełomowe informacje prezentuje opublikowany dziś raport organizacji zdrowotnych i ekologicznych.

Raport ”Acting now for better health: A 30% target for EU climate policy”, wykonany na zlecenie organizacji Health and Environment Alliance (HEAL) oraz Health Care Without Harm Europe (HCWH Europe), jako pierwszy wykazuje potencjał oszczędności w ochronie zdrowia wynikający ze zwiększenia wspólnotowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych z 20 do 30%. Dzięki podniesieniu celu, Unia może zaoszczędzić nawet 30,5 mld euro rocznie w 2020 roku – czyli równowartość niemal 0,2% PKB. Byłaby to kwota dodatkowa w stosunku do 52 mld euro oszczędności związanych z 20% redukcją emisji.

Szczególnymi beneficjentami tego kroku byłoby osiem państw członkowskich. Szacunki wskazują, że najwięcej do roku 2020 zaoszczędziłyby Niemcy – rocznie nawet 8,1mld euro. Polska znalazła się w raporcie na drugim miejscu – mogłaby zaoszczędzić nawet 4 mld euro. Kolejne pozycje zajmują Francja, Włochy, Belgia, Hiszpania i Wielka Brytania.

Oszczędności te przyczynią się do zmniejszenia realnych kosztów wdrożenia celu 30%. Przy zyskach 30,5mld euro rocznie w 2020, równoważą one niemal 2/3 szacowanych przez Komisję kosztów implementacji celu (46 mld euro rocznie w 2020 – czyli 0,3% unijnego PKB).

Raport HEAL i HCWH potwierdza to, co sygnalizowaliśmy już w 2008 roku, w raporcie HEAL, Climate Action Network i WWF Europe The co-benefits to health of a strong EU climate change policy – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu Klimat i Energia WWF Polska. Zwracaliśmy w nim uwagę na skalę korzyści ze zwiększenia celu, które w samym 2020 roku mogłyby sięgnąć od 20 do nawet 76mld euro.

By oszczędności były jak największe, istotne jest, by Unia przyjęła cel redukcji emisji w obrębie terytorium państw członkowskich. Powinien zatem wykluczać zaliczanie na poczet redukcji offsetowania emisji w innych krajach.

Wyniki raportu wykraczają poza ostatnie szacunki Komisji Europejskiej w tym zakresie.Nie określały one oszczędności dla poszczególnych krajów i uwzględniały jedynie korzyści związane ze spadkiem śmiertelności. Najnowsza analiza uwzględnia koszty zarówno śmiertelności, jak i zachorowań – a więc także spadku aktywności zawodowej z powodu schorzeń układu oddechowego i krwionośnego, koszty hospitalizacji, konsultacji i leczenia.

Poprawa zdrowia publicznego nastąpi w wyniku spadku emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Te poboczne efekty polityki klimatycznej są zaledwie dodatkiem do korzyści z uniknięcia bezpośrednich efektów zmian klimatu, takich jak fale upałów, powodzie czy częstsze infekcje. Dlatego też wyniki raportu opisują jedynie wierzchołek góry lodowej prawdziwych korzyści wynikających z powstrzymania zmian klimatu.

Ten raport dostarcza dowodów na to, że inwestycje w czystą energię i czyste powietrze, związane z natychmiastowym zwiększeniem celu redukcyjnego mogą się same zwrócić dzięki poprawie stanu zdrowia Europejczyków – uważa Génon Jensen, Dyrektor Health and Environment Alliance (HEAL)

14 października unijna Rada ds. Środowiska będzie ustalać swoje stanowisko w sprawie polityki klimatycznej. Jensen wyraża nadzieję, że raport wzmocni unijne dyskusje, stawiając zdrowie Europejczyków na pierwszym miejscu. Europa powinna natychmiast zadeklarować bezwarunkowe przejście na cel 30%, jeszcze przed grudniowym spotkaniem w Cancun – dodaje Jansen.

Szpitale w całej Europie borykają się ze skutkami fal upałów i powodzi. W sierpniu 2003 fala upałów zabiła około 40 tys. Ludzi. Nieporównywalnie więcej musiało być hospitalizowanych. W samej Wielkiej Brytanii liczba korzystających ze szpitalnych łóżek starszych ludzi wzrosła o 16% w ciągu roku.

Mniejsze wydatki na ochronę zdrowia uzyskane dzięki działaniom przeciwko zmianom klimatu to dobra wiadomość dla rządów – mówi Anja Leetz, dyrektor HCWH Europe. – Wyniki raportu wskazują, że natychmiastowa reakcja oznacza 140 tys. mniej przypadków astmy i schorzeń górnych dróg oddechowych rocznie do 2020 r. i kilka tysięcy mniej przypadków wymagających hospitalizacji z powodu schorzeń kardiologicznych i problemów układu oddechowego.

Read the rest of this entry »

Written by admin on Wrzesień 27th, 2010

Europejska Noc Naukowców   no comments

Posted at 11:40 pm in Bioróżnorodność

Pół miliona gości spodziewanych na Europejskiej Nocy Naukowców

250 miast w 33 krajach bierze udział w tegorocznej, szóstej edycji Europejskiej Nocy Naukowców. Organizatorzy spodziewają się, że w różnorodnych wydarzeniach, które mają zachęcić młodych ludzi do pracy badawczej, weźmie udział pół miliona uczestników.

„Europejska Noc Naukowców” prezentuje pracę setek niezwykle zdolnych naukowców zaangażowanych w badania i innowacje w Europie. Wspieranie badań naukowych i zachęcanie młodych Europejczyków do kariery naukowej jest kluczem do przyszłej konkurencyjności UE w globalnym świecie oraz do zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy, których Europa tak pilnie potrzebuje” – powiedziała unijna komisarz ds. edukacji i młodzieży Andrula Wasiliu.

Zdaniem komisarz ds. badań, innowacji i nauki Maire Geoghegan-Quinn „Tego typu imprezy pokazują lepiej niż polityczne przemowy, że nauka jest ważna, że zmienia nasze codzienne życie i że jest przy tym dobrą zabawą”. Dlatego KE wsparła tegoroczną Europejską Noc Naukowców kwotą 3,5 mln euro. Zaś rozwój karier naukowych badaczy w UE wspierany jest w ramach unijnego programu „Marie Curie”, który w 2011 r. będzie dysponować budżetem w wysokości 772 milionów euro.

Read the rest of this entry »

Written by admin on Wrzesień 25th, 2010

Ptak też człowiek   no comments

Posted at 11:40 pm in Bioróżnorodność

W Goniądzu miłośnicy ptaków i ci, którzy noszą ptasie nazwiska pobili rekord Guinnessa. Dokładnie 1311 osób przebranych w białe, czarne i czerwone koszulki ułożyło największego na świecie bociana. Ta zabawa miała jednak na celu zwrócenie uwagi, że nie jesteśmy na świecie sami i że ptak – też człowiek.

fot. arch.

fot. arch.
Kto chciał być dziobem albo nóżką – ten dostał czerwoną koszulkę. Ci od ogona i końcówek skrzydeł – przebierali się na czarno. Reszta przywdziała białe koszulki. Do Goniądza na Zlot Klubu Ptaków Polskich przybyli ci, którzy noszą ptasie nazwisko. Mile widziani byli też Kwiatkowscy czy Wilczyńscy. Wszyscy, którzy są „na ptak” niezależnie od tego, kim są i jakie noszą nazwisko.

Ważny jest każdy element przyrody, a w imprezie chodziło również o zwrócenie uwagi na jej bioróżnorodność. - Ten rok został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Bioróżnorodności. Chcemy pokazać, że nie jesteśmy na świecie sami – powiedział Jacek Karczewski, Ptaki Polskie.

Ptak też człowiek – to jedno z haseł kampanii „Jestem na Ptak”. A skoro ambasadorami edukacyjnej akcji stały się ptaki – do bicia rekordu Guinnessa należało wybrać przedstawiciela jednego z nich. Padło na bociana.

To pierwsza próba bicia rekordu Guinnessa. Warunkiem było uczestnictwo minimum dwustu pięćdziesięciu osób, ale chętnych było dokładnie 1311 osób. Rekord ustanowiony – z góry bocian wygląda imponująco. Udało się zachować wszystkie proporcje. Miłośnicy ptaków musieli tak stać przez dziesięć minut. W miarę nieruchomo – i niekoniecznie na jednej nodze. Ten obrazek wpisuje się do księgi rekordów Guinnesa, a już w maju przyszłego roku kolejny Zlot Klubu Ptaków Polskich. Klub ma szansę prężnie się rozwijać. W końcu w naszym kraju mieszka podobno sześćdziesiąt tysięcy ludzi o nazwisku Dudek. Kto wie ilu jest Szpakowskich, Dzięciołów czy Sokołowskich.

Beata Golak, Obiektyw

Read the rest of this entry »

Written by admin on Wrzesień 25th, 2010

Rozmowy na temat bioróżnorodności i stosunków UE – Kanada w EKES   no comments

Posted at 6:20 pm in Bioróżnorodność

CES/10/101

17 września 2010 r.

Rozmowy na temat bioróżnorodności i stosunków UE – Kanada w EKES-ie

Na wrześniowej sesji plenarnej EKES-u – ostatniej przed odnowieniem składu Komitetu w październiku, rozmawiano o programie zachowania bioróżnorodności w UE do 2020 r. i o nawiązywaniu stosunków między Unią Europejską i Kanadą. Przyjęto również opinie na temat ochrony lasów, słabych punktów europejskiego łańcucha dostaw żywności oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

„Jeżeli dla starych celów przyjmiemy jedynie nowe terminy realizacji, to nie powinna nas zaskoczyć kolejna porażka w 2020 r. Potrzebujemy rzeczywistych, dogłębnych zmian we wszystkich politykach mających wpływ na bioróżnorodność, aby utrzymać podstawę naszej egzystencji” – powiedział Lutz Ribbe (Inne Podmioty, Niemcy) podczas debaty poświęconej jego opinii na temat bioróżnorodności. Wypowiedział się również na temat nowych celów w zakresie zachowania bioróżnorodności do 2020 r., zaproponowanych przez Komisję Europejską po niezrealizowaniu celu zatrzymania utraty bioróżnorodności i przywrócenia starych siedlisk w Europie do 2010 r.

Opinia EKES-u, którą przyjęto znakomitą większością głosów, zawiera twarde stanowisko dotyczące zatrzymania utraty bioróżnorodności poprzez narzucenie obowiązującego planu działania we wszystkich departamentach Komisji. Jej autorzy ubolewają nad tym, że utrzymanie bioróżnorodności nie było w centrum działań politycznych, mimo formalnego, politycznego zobowiązania się rządów europejskich oraz instytucji unijnych.

EKES stwierdził także, że konieczne jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnych na temat bioróżnorodności i powtórnej oceny jej znaczenia jako długoterminowej kwestii ekonomicznej.

Odnośnie do stosunków UE – Kanada EKES zaproponował utworzenie wspólnego komitetu konsultacyjnego reprezentującego zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, który miałby pomóc wprowadzić w życie całościową umowę o wolnym handlu, przygotowywaną obecnie przez obydwie strony.

„Istnieją oczywiste różnice między społeczeństwem obywatelskim UE i Kanady, jednakże obydwa społeczeństwa mogłyby okazać się bardzo ważne w konsolidowaniu obopólnych stosunków, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę daleko posuniętą decentralizację w Kanadzie” – powiedział podczas sesji José Isaías Rodríguez García-Caro (Grupa Pracowników, Hiszpania).

Na ostatniej sesji plenarnej przyjęto bez debaty opinie na temat zachowania lasów i ich różnych funkcji, zmniejszenia różnic siły przetargowej między podmiotami w łańcuchu dostaw żywności oraz na temat kształtu przyszłej strategii w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Opinie znajdują się na stronie:

http://toad.eesc.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG2uN9bRmOIKdIJXQtKR5elDtmFpjfwh5s%3d

PL

Szczegółowych informacji udziela:

Barbara GESSLER, Dział Prasy EKES-u,

tel.+32 2 546 8066,

barbara.gessler@eesc.europa.eu

Read the rest of this entry »

Written by admin on Wrzesień 24th, 2010

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin kopiowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin cyfrowe kserokopiarki warszawa kolorowe skanowanie lublin