Ekologia i słabowidzący   no comments

Posted at 8:00 am in Nowinki pszczelarskie

Projekt realizowany przez Polski Związek Niewidomych w okresie od stycznia 2008 r. do pażdziernika 2008 r., finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe.

Główne cele projektu ukierunkowane bezpośrednio na uczestników zakładały przede wszystkim; podniesienie świadomości ekologicznej oraz prozdrowotnej beneficjentów. Aktywizację osób niewidomych i słabowidzących, które kończyły 60 rok życia, w zakresie propagowania zdrowego trybu życia,a taze promowania wiedzy o problemach środowiska naturalnego i zachowań proekologicznych. Kolejny ważny cel projektu zakładał wzrost ogólnej aktywności psychofizycznej osób starszych z problemami wzrokowymi. Działania Akademii Trzeciego Wieku były także skoncentrowane na wypracowaniu modelowych programów zajęć, uwzględniających specyficzne potrzeby oraz możliwości osób niewidomych i słabowidzących. Promowanie wypracowanego modelu działań na poziomie regionalnym, poprzez włączanie w realizacje projektu wojewódzkich struktur organizacyjnych PZN.

Działania w projekcie:

  • Cykl czteromiesięcznych cotygodniowych wykładów plenarnych
  • Autokarowe wycieczki ekologiczne
  • Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne pod hasłem „Zielona ATW”
  • Szkolenia dla pracowników oraz współpracowników PZN, dotyczące organizowania i prowadzenia działań na rzecz edukacji ekologicznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych wzrokowo w starszym wieku.
  • Otwarty ogólnopolski konkurs literacki „Ziemia i serce”.
  • Wydanie publikacji dotyczącej problematyki  edukacji ekologicznej oraz aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo w starszym wieku, zawierającej teksty i fotografie ukazujące przebieg realizacji projektu oraz wybrane w drodze konkursu utwory literackie.
  • Jednodniowe seminarium podsumowujące przebieg projektu.

W projekcie Akademia Trzeciego Wieku Ekologia i Zdrowie Osób Niewidomych
i Słabowidzących, wzięło udział 60 osób z dysfunkcją wzroku w starszym wieku.  Przeszkolono 20 przewodników osób niewidomych, 32 pracowników oraz współpracowników regionalnych jednostek PZN. Był to projekt, który cieszący się olbrzymim sukcesem, gdyz był to pierwszy tego typu pomysł skierowany do osób niewidomych i słabowidzacych w starszym wieku. Niewątpliwym sukcesem była duża liczba uczestników projektu, przy uwzględnieniu specyficznych metod pracy z grupą osób z chorobami wzroku. To z myślą o osobach w starszym wieku, żyjących
z dysfunkcja wzroku, bardzo często osamotnionych, żyjących w poczuciu izolacji. Sukcesem projektu była aktywizacja tej grupy społecznej, wypracowanie sposobu organizowania zajęć aktywizujących tą grupę społeczną.

Źródło: Ekologia i słabowidzący

Written by admin on Wrzesień 10th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie w lublinie skanowanie lublin wydruki lublin centrum tanie formaty lublin wielkoformatowe format serwis ekspresów do kawy warszawa projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format