XX BIESIADA U BARTNIKA   no comments

Posted at 3:00 am in Nowinki pszczelarskie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie
Karpacki Związek Pszczelarzy
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
w Nowym Sączu
w Stróżach
PROGRAM KONFERENCJI
organizują w ramach XX BIESIADY U BARTNIKA
w dniu 2 lipca 2011 roku w godz. od 9.30 do 15.00
KONFERENCJĘ na temat:
Miejsce konferencji: siedziba firmy „Sądecki Bartnik” Stróże k/Grybowa.
Uczestnicy konferencji będą mogli nabyć materiały szkoleniowe – aktualne
oraz z lat poprzednich.
9.30 – Prof. dr hab. Ryszard Czarnecki – Moje ćwierć wieku z apiterapią.
– Prof. dr Lionel Segui Gonçalves (Brazylia) – Apiterapia i pszczelarstwo w Brazylii.
– Prof. dr hab. Paweł Chorbiński – Jak skutecznie zwalczać warrozę w rodzinach
pszczelich.
– Krzysztof Kasztelewicz i Kazimierz Sowa – Nasza przygoda z australijską pszczołą.
12.30-13.00 Przerwa kawowa
–Werner Hohl (F&B GesmbH – Austria), dr hab. n. wet. Zbigniew Lipiński –
BeeVital – ekologia w walce z warrozą.
– dr Piotr Jakubowicz Chmara (Ukraina) – Czasowa izolacja matki pszczelej
jako metoda walki z warrozą.
– mgr inż. Michał Morelowski (ProBiocs – Polska) – Doświadczenia z zastosowaniem
probiotycznych preparatów SCD ProBio w gospodarce pasiecznej.
– Jerzy Leśniak (Agro Concept Polska) – Wykorzystanie efektywnych mikroorganizmów
w gospodarce pasiecznej.
– Prof. dr hab. Marek Chmielewski – Higieniczne pozyskiwanie produktów pszczelich.
– Podsumowanie, dyskusja.
Małopolski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Krzysztof Ankiewicz
Pomóżmy pszczołom –
pszczoły pomogą nam
Sądecki Bartnik
Janusz Kasztelewicz

 

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
Karpacki Związek Pszczelarzy
organizują
XX Biesiadę u Bartnika
Serdecznie zapraszamy
PROGRAM BIESIADY
która odbędzie się w dniach 2– 3 lipca 2011 r.
w Stróżach k/Grybowa
2.07.2011 r. SOBOTA
3.07.2011 r. NIEDZIELA
pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego
9.00 Konferencja pszczelarska nt. „Pomóżmy pszczołom – pszczoły pomogą nam”
16.00 Część biesiadna:
– II Ogólnopolski Turniej Pasiek o puchar Sądeckiego Bartnika
– Miodobranie wraz z degustacją
– „Skarbnica zdrowia – miody i produkty pszczele” – prelekcje wygłoszą: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki
oraz dr n. med. Arkadiusz Kapliński
– Występ zespołu regionalnego – „Dolina Słomki” ze Stronia
– Występ grupy regionalnej „Echo Jaworza” z Ptaszkowej
– Program folklorystyczny – drużbowie weselni Matuły z Brunar
– Przeboje polskie i światowe w wykonaniu Zuzanny Niedzielskiej
21.30 „Noc św. Ambrożego” – widowisko światła i dźwięku pt. „Robinson na bezludnej wyspie św. Ambrożego”
9.00 Wystawa, kiermasz
9.30 „Bieżące problemy pszczelarstwa” – doc. dr hab. Paweł Chorbiński
10.00 „Zalety i wady pszczoły Karpatki” – hodowca matek pszczelich dr Wasilij Gajdar
10.30 Zespół Szkockich Dudziarzy „Pipes & Drums” z Częstochowy – część I
11.00 Uroczyste otwarcie Biesiady:
– powitanie gości
– wystąpienia oficjalne i wręczenie odznaczeń
– prezentacja najnowszej książki wydawnictwa „Sądecki Bartnik”- albumu pt. „Nie bójmy się pszczół”
– ogłoszenie wyników IV Konkursu Fotograficznego „Pszczoła i jej otoczenie”
12.30 „Apiterapia dziś i jutro”, prelekcja prof. dr hab. Artura Stojko
„Skarbnica zdrowia – miody i produkty pszczele” – prelekcje wygłoszą: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki
orazdr n. med. Arkadiusz Kapliński
14.00 Część biesiadna:
– Zespół Szkockich Dudziarzy „Pipes & Drums” z Częstochowy – część II
– Andrzej Grabowski – program kabaretowy
– O PTASZKOWEJ na wesoło – Adam Tokarz
– Kapela Ludowa „Pastuszkowe granie” ze Szczurowej
– Miodobranie wraz z degustacją
– Występ zespołu ludowego „KOWALNIA” ze Stróż
– Pokaz musztry kawaleryjskiej i władania białą bronią – na podstawie scenariusza
do filmu „Bitwa Warszawska 1920 roku”
19.00 Wspólne biesiadowanie przy miodzie pitnym, występ grupy muzycznej „Sweet Dance”
„Biesiada u Bartnika” jest dorocznym, pełnym atra-„Pszczoła i jej otoczenie” oraz wystawa rysunków
kcji świętem producentów i konsumentów miodu. powstałych podczas III „Pleneru Karykaturzystów” i II
W „Miodowej Spiżarni” na naszych gości czekają Pleneru Malarskiego. Zapraszamy również na wernisaż
miody naturalne, miody pitne, kosmetyki wytwo-Krzysztofa Kasztelewicza i Kazimierza Sowy – „Pszczerzone
w oparciu o produkty pszczele i miodowe larstwo australijskie w obiektywie” .
łakocie dla dzieci. Czynne będą punkty gastrono-Na licznych stoiskach nabyć będzie można wyroby
miczne ze specjałami tradycyjnej kuchni regionalnej rękodzieła ludowego i artystycznego oraz poznać kunszt
oraz stoiska z produktami wyróżnionymi znakiem tradycyjnego rzemiosła („ginące zawody”). Na
Poznaj Dobrą Żywność. wyjątkową kolekcję zabytkowych pojazdów zaprasza
Firmowa hurtownia zaopatrzy każdego pszczelarza Józef Gucwa z Bobowej. Zaprezentujemy także ekspom.
in. w: profesjonalny sprzęt, literaturę fachową, zycję wyposażenia i uzbrojenia 1 Pułku Strzelców Podmatki
pszczele i węzę. Prowadzić będzie również halańskich z września 1939 roku.
skup wosku i propolisu.
W „Skansenie Pszczelarskim” prezentowane będą Serdecznie Państwa zapraszając prosimy o przekazanie
ule figuralne – efekty V Pleneru Rzeźbiarskiego, tej informacji pszczelarzom, sympatykom pszczelarstwa,
wystawa prac IV Konkursu Fotograficznego smakoszom miodu i konsumentom produktów pszczelich.

Stróże, 2–3 lipca 2011r.
Biesiada
u Bartnika
XX
PATRONAT MEDIALNY PAR TNERZY
Jan Dzierżon
Dwusetna
rocznica urodzin
„Biesiada u Bartnika” jest dorocznym, pełnym atrakcji oraz wystawa rysunków powstałych podczas III „Pleneru
świętem producentów i konsumentów miodu. Karykaturzystów” i II Pleneru Malarskiego. Zapraszamy rów-
W „Miodowej Spiżarni” na naszych gości czekają miody nież na wernisaż Krzysztofa Kasztelewicza i Kazimierza
naturalne, miody pitne, kosmetyki wytworzone w oparciu Sowy – „Pszczelarstwo australijskie w obiektywie” .
o produkty pszczele i miodowe łakocie dla dzieci. Na licznych stoiskach nabyć będzie można wyroby ręko-
Czynne będą punkty gastronomiczne ze specjałami tra- dzieła ludowego i artystycznego oraz poznać kunszt tradydycyjnej
kuchni regionalnej oraz stoiska z produktami cyjnego rzemiosła („ginące zawody”).
wyróżnionymi znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Na wyjątkową kolekcję zabytkowych pojazdów zaprasza
Firmowa hurtownia zaopatrzy każdego pszczelarza Józef Gucwa z Bobowej. Zaprezentujemy także ekspozycję
m. in. w: profesjonalny sprzęt, literaturę fachową, matki wyposażenia i uzbrojenia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
pszczele i węzę. Prowadzić będzie również skup wosku z września 1939 roku.
i propolisu.
W „Skansenie Pszczelarskim” prezentowane będą ule Serdecznie Państwa zapraszając prosimy o przekazanie tej
figuralne – efekty V Pleneru Rzeźbiarskiego, wystawa prac informacji pszczelarzom, sympatykom pszczelarstwa, sma-
IV Konkursu Fotograficznego „Pszczoła i jej otoczenie” koszom miodu i konsumentom produktów pszczelich.
TERAZ POLSKA
PROGRAM BIESIADY
2.07.2011 r. SOBOTA
9.00 Konferencja pszczelarska nt. „Pomóżmy pszczołom
– pszczoły pomogą nam”
16.00 Część biesiadna:
– II Ogólnopolski Turniej Pasiek o puchar Sądeckiego Bartnika
– Miodobranie wraz z degustacją
– Skarbnica zdrowia – miody i produkty pszczele – prelekcje
wygłoszą: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki oraz
dr n. med. Arkadiusz Kapliński – Występ zespołu regionalnego – „Dolina Słomki” ze Stronia
– Występ grupy regionalnej „Echo Jaworza” z Ptaszkowej
– Program folklorystyczny – drużbowie weselni Matuły z Brunar
– Przeboje polskie i światowe w wykonaniu Zuzanny
Niedzielskiej
21.30 „Noc św. Ambrożego” – widowisko światła i dźwięku
pt. „Robinson na bezludnej wyspie św. Ambrożego”
3.07.2011 r. NIEDZIELA
9.00 Wystawa, kiermasz
9.30 „Bieżące problemy pszczelarstwa” – doc. dr hab. Paweł Chorbiński
10.00 „Zalety i wady pszczoły Karpatki” – hodowca matek pszczelich
dr Wasilij Gajdar
10.30 Zespół Szkockich Dudziarzy „Pipes & Drums”
z Częstochowy – część I
11.00 Uroczyste otwarcie Biesiady:
– przywitanie gości
– wystąpienia oficjalne i wręczenie odznaczeń
– prezentacja najnowszej książki wydawnictwa „Sądecki Bartnik”-
albumu pt. „Nie bójmy się pszczół”
– ogłoszenie wyników IV Konkursu Fotograficznego „Pszczoła
i jej otoczenie”
12.30 „Apiterapia dziś i jutro”, prelekcja prof. dr hab. Artura Stojko
„Skarbnica zdrowia – miody i produkty pszczele” – prelekcje wygłoszą:
prof. dr hab. Ryszard Czarnecki oraz dr n. med. Arkadiusz Kapliński
14.00 Część biesiadna:
– Zespół Szkockich Dudziarzy „Pipes & Drums” z Częstochowy – cz. II
– Andrzej Grabowski – program kabaretowy
– O PTASZKOWEJ na wesoło – Adam Tokarz
– Kapela Ludowa „Pastuszkowe granie” ze Szczurowej
– Miodobranie wraz z degustacją
– Występ zespołu ludowego „KOWALNIA” ze Stróż
– Pokaz musztry kawaleryjskiej i władania białą bronią – na podstawie
scenariusza do filmu „Bitwa Warszawska 1920 roku”
19.00 Wspólne biesiadowanie przy miodzie pitnym
– Występ grupy muzycznej „Sweet Dance”
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
Karpacki Związek Pszczelarzy
organizują
która odbędzie się w dniach
2 – 3 lipca 2011 r. w Stróżach k/Grybowa
Serdecznie zapraszamy
XXBiesiadę u Bartnika
pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego

Źródło: XX BIESIADA U BARTNIKA

Written by admin on Czerwiec 23rd, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format