APIMONDIA   no comments

Posted at 9:00 pm in Nowinki pszczelarskie

APIMONDIA – International Federation of Beekeepers’ Associations

logo_apimondia

 

Prot. no. 2207 Rome, 25 November 2010
Dear Mr. Londzin,
With reference to your message appended herebelow, I wish to inform
you that the Polish Beekeepers’ Association (Polski Zwiazek Pszczelarski)
is not an Apimondia member since 2009 when the General Assembly of
Apimondia voted for its exclusion, due to non-payment of the
membership fees. As a result, this Association was removed from the
Apimondia website.
Therefore, at present, the only member from Poland is the Silesian
Beekeepers’ Association.
With kind regards.
Yours sincerely,
Riccardo Jannoni-Sebastianini
Apimondia Secretary-General
————————-
Prot. nr. 2207, Rzym, 25 listopada 2010
Drogi Pan Londzin,
Odnośnie Twojej wiadomości podanej poniżej, pragnę Cię poinformować,
że Stowarzyszenie Polskich Pszczelarzy (Polski Związek Pszczelarski) nie
jest członkiem Apimondii od 2009roku, kiedy to Ogólne Zgromadzenie
Apimondii zagłosowało za jego wykluczeniem, spowodowanym
niepłaceniem opłat członkowskich. Skutkiem tego Stowarzyszenie to,
zostało także usunięte ze strony internetowej Apimondia.
Dlatego, obecnie, jedynym członkiem z Polski jest Śląski Związek
Pszczelarzy.
Z wyrazami szacunku.
Z poważaniem ,
Riccardo Jannoni – Sebastianini
Sekretarz Ogólny Apimondii.
————————-

Trans: < wp.londzin@op.pl >
Dane: Pobrać się, 10 Nov 2010 14:24:43 + 0100 (CET)
: < apimondia@mclink.it >
APIMONDIA
INTERNATIONAL FEDERATION OF BEEKEEPERS’ ASSOCIATIONS
Corso Vittorio Emanuele II, 101
I-00186 Rome, Italy
Tel. +39-066852286 – Fax +39-066852287
E-mail: apimondia@mclink.it – Internet: www.apimondia.org
Prot. no. 1607 Rome, 27 August 2010
Slaski Zwiazek Pszczelarzy
Ul. Mlynska, 1
PL-40-098 Katowice
Poland
Dear Sir / Madam,
We are pleased to acknowledge receipt of the sum mentioned hereunder in settlement of the dues
specified thereby.
With kind regards,
Messieurs / Dames,
Nous avons le plaisir de vous accuser réception de la somme ci-dessous indiquée pour la cause
précisée à coté.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations les plus sincères.
Estimados Señores / as,
tenemos el agrado de acusar recibo, por la suma aquí debajo mencionada, como pago de las deudas
especificadas.
Muy atentamente,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit bestaetigen wir den Empfang des unten genannten Betrages, der aus dem angegebenen
Grunde gutgeschrieben wurde.
Mit freundlichen Gruessen,
Szanowny Pan / Pani,
Jesteśmy zadowoleni i potwierdzamy otrzymanie wspomnianej sumy. Poniżej podajemy
wyszczególnienie wpłaconej należności.
Z wyrazem szacunku,
Riccardo Jannoni-Sebastianini
Secretary-General
Euro 350 of which:
Euro 200 in settlement of entry fee and
Euro 150 in settlement of membership fees for 2010.
________________________________________________________________________________
Banca Popolare di Sondrio Euro a/c no. 8080X69 – IBAN: IT44 C056 9603 2090 0000 8080 X69 -
SWIFT: POSOIT22
Prot. no. 1607 Rome, 27 August 2010
Dear Mr. Londzin,
I am pleased to inform you that the Executive Council of Apimondia, at its
last annual meeting held in Rome, endorsed the application of the Silesian
Beekeepersš Association to join Apimondia as Full Member.
I also confirm receipt of the payment of the entry fee and membership fee
for 2010 and attach the relevant receipt for Euro 350.
Your application will be submitted to the General Assembly for the official
ratification, on the occasion of the 42nd Apimondia Congress that will take
place in Buenos Aires, Argentina, in September 2011.
Looking forward to meeting you in one of the next Apimondia international
events, I remain,
Yours sincerely,
Riccardo Jannoni-Sebastianini
Apimondia Secretary-General
Prot. nr 1607 Rzymu, 27 sierpnia 2010
Drogi Panie Londzin,
Jestem szczęśliwy, że mogę Cię poinformować, iż Kierownicza Rada Apimondii,
na ostatnim rocznym spotkaniu w Rzymie, poparło wniosek Śląskiego Związku
Pszczelarzy,
o przyłączenie się do Apimondii jako Pełny Członek.
Potwierdzam także dokonanie opłaty wpisowej i opłaty członkowskiej za 2010 rok
i dołączam pokwitowanie na 350 Euro . Twoje podanie będzie złożone do
Zgromadzenia Ogólnego, ponieważ oficjalna ratyfikacja nastąpi na 42
Kongresie Apimondii w Buenos Aires, w Argentynie we wrześniu 2011.
Czekając na spotykanie z Tobą w najbliższym międzynarodowym spotkaniu Apimondii
pozostaję, z poważaniem,
Riccardo Jannoni – Sebastianini
Sekretarz Ogólny Apimondii

Źródło: APIMONDIA

Written by admin on Marzec 15th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie skanowanie dokumentacji lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format