Cena cukru wzrośnie   no comments

Posted at 7:00 am in Nowinki pszczelarskie

Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uważa, że przyczynią się do tego dobre wyniki w eksporcie produktów spożywczych. Utrzyma się bowiem duża sprzedaż za granicę takich artykułów jak między innymi : mięso drobiowe, wołowe i jaja.

Będzie to uszczuplało podaż tych produktów na rynku wewnętrznym i tym samym sprzyjało wzrostowi cen żywności.

W ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego największy wzrost cen już się dokonał.
Zdaniem ministra do ubiegłorocznych podwyżek przede wszystkim przyczyniły się warunki pogodowe, które wpłynęły na niższe zbiory.
Marek Sawicki uważa, że w tym roku pogoda nie będzie problemem. Dlatego zbiory nie powinny być niższe i tym samym oddziaływać na wzrost cen artykułów spożywczych. Jednak podkreśla, że dadzą o sobie znać inne czynniki wpływające na ceny żywności. Jego zdaniem może się do tego przyczynić podniesienie cen: energii, usług , transportu. W ocenie ministra rolnictwa wzrost cen żywności w całym roku 2011 może wynieść od 4 do 5%.
W grudniu minionego roku na świecie podrożały w dużym stopniu: zboża, cukier, oleje jadalne, przetwory mleczne i mięso.

Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uważa, że wpływ na to miała zmiana priorytetów dużych graczy na rynkach światowych. Szczególnie w przypadku cukru i zbóż do wzrostu ich cen przyczyniła się nie tyle sytuacja popytowo-podażowa, co działania funduszy inwestycyjnych.
„Następuje wyprzedaż metali i osłabia się inwestowanie w tę dziedzinę, natomiast większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć tak zwane soft commodities – miękkie produkty. Dlatego rosną ceny cukru, pszenicy i nasiona roślin oleistych”-uważa Krystyna Świetlik.

Ale według niej dadzą też o sobie znać czynniki, które będą hamować wzrostową dynamikę cen żywności. Przede wszystkim bariera popytu. Będzie to wynikało z osłabienia wzrostu dochodów ludności w następstwie kryzysu finansów publicznych.

W ślad za tym bardzo niski będzie wzrost świadczeń społecznych, a więc emerytur i rent. Do tego dochodzą większe koszty utrzymania, wyższe ceny energii, paliwa, gazu po pierwszym kwartale.
Przewidywany jest wzrost cen usług, w tym budowlanych, materiałów piśmiennych, książek.
Gospodarstwa domowe będą starały się zaoszczędzić na tym, na czym najłatwiej, czyli na żywności. Zdaniem Krystyny Świetlik szukanie oszczędności przez konsumentów i tym samym rezygnacja z zakupów niektórych artykułów spożywczych sprawi, że popyt na żywność zmaleje i będzie to czynnikiem wpływającym hamująco na wzrost cen.

Źródło: Polska Federacja Producentów Żywności, www.pfpz.pl, fot. sxc.hu

Źródło: Cena cukru wzrośnie

Written by admin on Luty 12th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan