Wyjazd studyjny dla pszczelarzy   no comments

Posted at 10:40 pm in Polski Miód
W dniach 6-9 września br. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego zorganizował wyjazd studyjny dla 20-osobowej grupy pszczelarzy z województwa łódzkiego.
W harmonogramie wyjazdu znalazło się wiele miejsc, których odwiedzenie było cennym doświadczeniem dla uczestników, m. in. zwiedzano Pasiekę Zarodową im. Aleksandra Stasińskiego w Kocierzowych oraz wysłuchano wykładu pana Czesława Koprysa nt. hodowli matek pszczelich na własne potrzeby oraz tworzenia odkładów jako elementu nowoczesnej gospodarki pasiecznej. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pan dr Marek Chmielewski omówił sytuację w zakresie wsparcia pszczelarstwa w Polsce i w Unii Europejskiej. Ogromną dyskusję wzbudził referat poświęcony przyczynom masowego ginięcia pszczół. Słuchacze, doświadczeni pszczelarze, byli zainteresowani zagadnieniami poruszanymi przez specjalistów zajmujących się problematyką pszczelarską od strony badawczej. Stronę praktyczną mieli okazję poznać podczas wizyty w spółdzielni APIS, która zajmuje się produkcją miodów pitnych. Trzeciego dnia pobytu pszczelarze odwiedzili jedyną w Europie szkołę przygotowującą do tego zawodu – Technikum Pszczelarskie im. Tadeusza i Zofii Wawrynów w Pszczelej Woli.

Pracownia technologii produktów pszczelich w Pszczelej Woli

Wykładowcy, którzy poświęcili czas uczestnikom, oprowadzili ich po laboratorium, pasiece i całym terenie szkoły. Pani dyrektor opowiadała o tym, jak środki z Unii Europejskiej wykorzystywane są na rozwój placówki dydaktycznej. Ostatniego dnia uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach. Wykłady doktora Dariusza Tepera poświęcony chorobom pszczół oraz doktor Ewy Woś na temat zafałszowania miodu wywołały tak żywą dyskusję, że obie prelekcje zostały przedłużone.

Źródło: lodzkie.ksow.pl
Zobacz więcej…Źródło: Wyjazd studyjny dla pszczelarzy

Written by admin on Wrzesień 17th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie lublin hempla lublin wydruki lublin centrum