Wielkie sprzątanie w Białymstoku   no comments

Posted at 2:40 am in Nowinki pszczelarskie

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pragnie zaprosić mieszkańców Białegostoku do udziału w kampanii „Sprzątanie świata – Polska 2010”.

Akcja odbędzie się w dniach 17-19 września br. „Sprzątanie świata” jest międzynarodową akcją związaną z promocją ochrony środowiska, której głównym organizatorem w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

Akcja zainicjowana w Polsce w 1994 r. cieszy się zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Celem tegorocznej akcji o haśle: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady” jest budowanie świadomości proekologicznej oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Zapraszamy do posprzątania terenu w swoim sąsiedztwie oraz pobliskich lasów. W ramach kampanii przeprowadzona zostanie również zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) od mieszkańców Białegostoku, w terminie 17-18 września br.

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w kampanii prosimy o jak najszybsze dokonanie zgłoszenia grup do Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego,

ul. Branickiego 9, pok. 315,
tel.: 085 869 65 10,
fax.: 085 869 65 29 lub
e-mail: adorosz@um.bialystok.pl
w terminie do 14 września 2010r.

Prosimy o podanie:
nazwy i adresu jednostki,
terminu sprzątania (dnia i godziny),
liczebności grupy i nazwiska osoby odpowiedzialnej za grupę,
wskazanie terenu, który będzie sprzątany,
miejsca składowania śmieci (wg załączonego formularza zgłoszeniowego, który będzie również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bialystok.pl w zakładce aktualności).

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 15 września br., o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 sala nr 10, na którym zostaną omówione szczegóły akcji oraz rozdysponowane oznakowane, kolorowe worki i rękawice ochronne.Dodatkowe informacje są dostępne pod nr tel.: 085 869 65 10 w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. Branickiego 9 pok. 315.

Przypominamy o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nie wolno dotykać wyrzuconych strzykawek, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych niebezpiecznych przedmiotów.

Źródło: Wielkie sprzątanie w Białymstoku

Written by admin on Wrzesień 9th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy serwis ekspresów do kawy lublin projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format