Wielkie sprzątanie w Białymstoku   no comments

Posted at 2:40 am in Nowinki pszczelarskie

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pragnie zaprosić mieszkańców Białegostoku do udziału w kampanii „Sprzątanie świata – Polska 2010”.

Akcja odbędzie się w dniach 17-19 września br. „Sprzątanie świata” jest międzynarodową akcją związaną z promocją ochrony środowiska, której głównym organizatorem w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

Akcja zainicjowana w Polsce w 1994 r. cieszy się zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Celem tegorocznej akcji o haśle: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady” jest budowanie świadomości proekologicznej oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Zapraszamy do posprzątania terenu w swoim sąsiedztwie oraz pobliskich lasów. W ramach kampanii przeprowadzona zostanie również zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) od mieszkańców Białegostoku, w terminie 17-18 września br.

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w kampanii prosimy o jak najszybsze dokonanie zgłoszenia grup do Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego,

ul. Branickiego 9, pok. 315,
tel.: 085 869 65 10,
fax.: 085 869 65 29 lub
e-mail: adorosz@um.bialystok.pl
w terminie do 14 września 2010r.

Prosimy o podanie:
nazwy i adresu jednostki,
terminu sprzątania (dnia i godziny),
liczebności grupy i nazwiska osoby odpowiedzialnej za grupę,
wskazanie terenu, który będzie sprzątany,
miejsca składowania śmieci (wg załączonego formularza zgłoszeniowego, który będzie również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bialystok.pl w zakładce aktualności).

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 15 września br., o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miejskiego Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 sala nr 10, na którym zostaną omówione szczegóły akcji oraz rozdysponowane oznakowane, kolorowe worki i rękawice ochronne.Dodatkowe informacje są dostępne pod nr tel.: 085 869 65 10 w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. Branickiego 9 pok. 315.

Przypominamy o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nie wolno dotykać wyrzuconych strzykawek, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych niebezpiecznych przedmiotów.

Źródło: Wielkie sprzątanie w Białymstoku

Written by admin on Wrzesień 9th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan skanowanie dokumentacji lublin