Stare odmiany jabłoni być może powrócą   no comments

Posted at 4:00 pm in Nowinki pszczelarskie

W dniach 22 – 23 października 2010r., w Zbicznie k/Brodnicy odbędzie się
II Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Misja: BIORÓŻNORODNOŚĆ 2010” Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – rolnicza różnorodność biologiczna w praktyce”, zorganizowana dzięki wsparciu środkami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konferencja „Misja BIORÓŻNORODNOŚĆ 2010” będzie kontynuacją ubiegłorocznego przedsięwzięcia. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie „ Dla Dawnych Odmian i Ras”  w Pokrzydowie. W tym roku tematyka wykładów i pokazów skoncentrowana będzie  na zagadnieniach praktycznych oraz pracy warsztatowej. Głównym celem Konferencji i Warsztatów jest wymiana doświadczeń środowisk naukowych i praktyków zajmujących się rolniczą różnorodnością biologiczną w Polsce. W konferencji udział wezmą także eksperci z krajów Unii Europejskiej, którzy zaprezentują własne doświadczenia w tym zakresie.

Tematy  wykładów będą dotyczyć  m.in. dawnych  ras koni roboczych, hodowli królika popielniańskiego, dawnych odmian  jabłoni, zalet zadrzewień śródpolnych,  warsztaty zaś będą poświęcone zagadnieniom związanym z rolnictwem ekologicznyi i praktycznym stosowaniem bioróżnorodności w uprawach.

Źródło: Stare odmiany jabłoni być może powrócą

Written by admin on Październik 20th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin kopiowanie skanowanie kolor lublin skanowanie lublin wielki format skan tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy cyfrowe kopiarki warszawa kolorowe