Stare odmiany jabłoni być może powrócą   no comments

Posted at 4:00 pm in Nowinki pszczelarskie

W dniach 22 – 23 października 2010r., w Zbicznie k/Brodnicy odbędzie się
II Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Misja: BIORÓŻNORODNOŚĆ 2010” Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – rolnicza różnorodność biologiczna w praktyce”, zorganizowana dzięki wsparciu środkami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konferencja „Misja BIORÓŻNORODNOŚĆ 2010” będzie kontynuacją ubiegłorocznego przedsięwzięcia. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie „ Dla Dawnych Odmian i Ras”  w Pokrzydowie. W tym roku tematyka wykładów i pokazów skoncentrowana będzie  na zagadnieniach praktycznych oraz pracy warsztatowej. Głównym celem Konferencji i Warsztatów jest wymiana doświadczeń środowisk naukowych i praktyków zajmujących się rolniczą różnorodnością biologiczną w Polsce. W konferencji udział wezmą także eksperci z krajów Unii Europejskiej, którzy zaprezentują własne doświadczenia w tym zakresie.

Tematy  wykładów będą dotyczyć  m.in. dawnych  ras koni roboczych, hodowli królika popielniańskiego, dawnych odmian  jabłoni, zalet zadrzewień śródpolnych,  warsztaty zaś będą poświęcone zagadnieniom związanym z rolnictwem ekologicznyi i praktycznym stosowaniem bioróżnorodności w uprawach.

Źródło: Stare odmiany jabłoni być może powrócą

Written by admin on Październik 20th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie w lublinie skanowanie lublin skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy