Więcej opakowań papierowych z recyclingu   no comments

Posted at 2:40 am in Nowinki pszczelarskie

Człowiek od wieków eksploatował środowisko naturalne, w wyniku czego przyczynił się do wyginięcia wielu gatunków grzybów i zwierząt. Gdy zdał sobie sprawę z negatywnej konsekwencji tego zjawiska, podjął się ochrony najrzadszych i najcenniejszych osobliwości przyrody. Dziś pracuje nad poznaniem przyczyn ich wyginięcia, aby czynnie temu zapobiegać. Las jest dobrem narodowym. Należy do nas wszystkich. Korzysta z niego nie tylko państwo, ale też bezpośrednio każdy z nas. Odpowiedzialność za stan lasów nie tylko spada na leśników jako ich gospodarzy, ale i na nas – użytkowników. Pojęcie ochrony lasu oznacza stosowanie różnych form opieki w stosunku do wybranych obszarów, obiektów, gatunków. Opieka ta polega najczęściej na oszczędnym korzystaniu, bądź całkowitym zaniechaniu eksploatacji wybranych obiektów leśnych. Ochronę środowiska prowadzimy też przez edukację społeczeństwa, mającą na celu budowanie świadomości przyrodniczej każdego z nas. Ma ona przynieść w przyszłości wymierne korzyści, polegające na ograniczaniu szkód czynionych przez człowieka.
Ekologia jest też koniecznością, ponieważ gdyby człowiek nie zaczął interesować się ochroną środowiska “na czas” być może już dziś dużo gatunków zwierząt i roślin można by tylko wpisać do “czarnej księgi”. Zanieczyszczone środowisko szkodzi człowiekowi, choroby układu oddechowego spowodowane nadmierną ilością pyłów i gazów w szybkim tempie mogą zabić tysiące osób. Dlatego też ekologia i ochrona środowiska jest też koniecznością. Z drugiej jednak strony budując elektrownie wodne czy wiatraki zmieniamy wygląd krajobrazu. “Betonujemy” rzeki dla uzyskania energii zmieniając jej bieg i prawa, którymi rządzi się przyroda. Wody chłodzące turbiny mają wyższą temperaturę niż rzeka miała zanim wybudowano elektrownie. To samo można powiedzieć o wiatrakach. Pracujące “łopaty” turbiny wiatrowej zwiększają temperaturę nawet o 3oC i zwiększają prędkość wiatru o około 2m/s. Mimo to jest to bardziej przyjazne środowisku niż elektrownie konwencjonalne. Coraz częściej kolektory słoneczne stosuje się by “być na topie”, czyli ekologia jest też modą.
Górnośląski Okręg Przemysłowy jest w Polsce najbardziej charakterystycznym przykładem obszaru bardzo przekształconego przez człowieka. Wynika to z ogromnej koncentracji na tym obszarze górnictwa i przemysłu węglowego, chemicznego, metalurgicznego, metalowego maszynowego i energetyki. W 1995 r. w okolicach Katowic wytworzono prawie 16% krajowych produkcji sprzedanej przemysłu. Łączna ilość pyłów i gazów do atmosfery najbardziej uciążliwych zakładów (bez CO2) osiągnęła 118 t/km2. Równocześnie ilość ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych (liczona na 1 km2 powierzchni) była ponad 9-krotnie większa niż średnio w kraju! W konsekwencji prawie 70% wód w tym regionie nie nadaje się do wykorzystania, a to powoduje problemy związane z trwałym deficytem wodnym. Odbudowa części środowiska i dalsza jego prawidłowa ochrona wymaga ogromnych pieniędzy i zasadniczych zmian w pracy gospodarki w tamtym regionie. Ludzie wyraźniej uświadamiają sobie, że zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego jest bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia. Świat natury i świat człowieka są tym samym światem. Człowiek nie żyje ani ponad przyrodą , ani obok niej, jest jej cząstką.
Drzewostany odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas, która nie kończy się tylko lasu na dostarczaniu nam wielu surowców. Las posiada własny klimat i wpływa na klimat otoczenia. Temperatura w lesie jest wyrównana, a średnia roczna temperatura powietrza jest o 0,50C niższa, w lecie o 0,40C wyższa od średniej temperatury Polski. Lasy hamują znacznie pęd wiatru, a przez to chronią przyległe tereny przed szkodliwym jego działaniem. Lasy gromadzą wodę, dzięki mniejszemu parowaniu i chłonięciu wody opadowej przez runo leśne i ściółkę. Dzięki temu zasilają one źródła rzek. W okresie topnienia śniegu i w czasie długotrwałych deszczów lasy chronią kraj przed powodziami, gdyż chłonąc wodę przeciwdziałają niebezpieczeństwu wylewów. W okresie większego spływu wody, chronią ziemie przed spłukiwaniem składników biologicznych wszystkich żywych organizmów, ponieważ dzięki niej zachodzą podstawowe procesy metaboliczne. Rośliny i grzyby pobierają ją w różny sposób. Również budowa i tryb życia organizmów są ściśle związane z wodą.
Słyszymy dziś często w środkach masowego przekazu o problemach związanych z ochroną środowiska i ekologii. A słowa ekologia i ekologiczny są, niestety, nadużywane. Czy to tylko moda, czy konieczność? Zapewne jedno i drugie. Często stosuje się pojęcie produkt ekologiczny w hasłach reklamowych dla uzyskania większego popytu na dany towar, jednak często hasło to mija się z prawdą . Moda np. na papierowe torebki zamiast plastykowych reklamówek jest ekologiczna i przyjazna, środowisku, szkoda tylko, że w Polsce jeszcze nie osiągnęła takiego sukcesu jak w USA. Musimy zdawać sobie sprawę z konieczności ochrony powietrza, wody i gleby, obowiązku zmniejszania odpadów i poszukiwania bezpiecznych dla środowiska sposobów uzyskiwania energii, konieczności stosowania technologii mało- i bezodpadowych, oszczędnego korzystania z zasobów surowcowych i zasobów biosfery, a także racjonalnego używania substancji chemicznych. Jesteśmy częścią natury, a niszcząc ją, lekceważąc jej prawa – niszczymy samych siebie. Kiedy i w jaki sposób budzić tę świadomość?

Źródło: Więcej opakowań papierowych z recyclingu

Written by admin on Wrzesień 9th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format serwis ekspresów serwis SAECO Lublin w Lublinie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin