Uwaga na sztuczny miód   no comments

Posted at 3:40 am in Polski Miód

Jakość miodu w ciągu roku znacznie pogorszyła się – informuje inspekcja handlowa

pszczelipark_miody_236.jpg

Inspekcja sprawdziła 14 przedsiębiorstw produkujących miód. Stanowią one 31 proc. zarejestrowanych w Wojewódzkich Inspektoratach Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Nieprawidłowe znakowanie stwierdzono w przypadku 31 partii miodu, co stanowiło 66 proc. skontrolowanych partii. Najczęściej przedsiębiorcy wprowadzają konsumenta w błąd co do jakości miodu. Inspekcja wskazuje na informację: „miód najwyższej jakości pochodzący tylko z najczystszych rejonów Polski”, która nie ma dokumentacji potwierdzającej. Firmy sprzedające miód umieszczają też Konsumencki Znak Jakości „Q” bez uzyskania tego certyfikatu . Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz udziału pyłku przewodniego stwierdzono w przypadku 14 partii miodu (co stanowiło 32 proc. skontrolowanych partii. Znacznie zaniżony udział pyłku przewodniego może świadczyć o wymieszaniu miodów różnych odmian lub o błędach popełnianych podczas pozyskiwania miodu z pasiek, w tym przede wszystkim zbyt wczesnym terminie. Inne nieprawidłowości mogą świadczyć o przegrzaniu miodu w trakcie konfekcjonowania, bądź długotrwałym przechowywaniu w nieodpowiednich warunkach. Porównując powyższe wyniki z kontrolą przeprowadzoną w roku 2009, IJHARS podkreśla znaczny spadek jakości handlowej miodów zarówno w odniesieniu do znakowania jak i pozostałych wyróżników jakości handlowej dla tego produktu. Liczba partii niezgodnych w zakresie znakowania wzrosła dwukrotnie, zaś liczba partii kwestionowanych na podstawie analiz laboratoryjnych, była niemal 5 krotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Wysoka liczba kwestionowanych partii wynika z faktu przeprowadzenia kontroli głównie w firmach, w których wcześniej stwierdzono nieprawidłowości. Rozszerzony został zakres badań laboratoryjnych.

Źródło: rp.pl

Źródło: Uwaga na sztuczny miód

Written by admin on Grudzień 17th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy