Ustawa o miodach pitnych   no comments

Posted at 8:40 am in Polski Miód

Jak podała prasa rząd przyjął dziś projekt nowej ustawy winiarskiej, nad którą ministerstwo rolnictwa pracowało od wiosny. Oto niektóre planowane zmiany:

1. Znika z etykiet wielce myląca nazwa „Polskie Wino/Polish Wine”, która – przypomnijmy – była przypisana do napitków wyrabianych z importowanego koncentratu gronowego. Odtąd ta kategoria wyrobów będzie określana jako „wino z soku winogronowego”.

2. Wprowadza się kategorię „markowych win owocowych” produkowanych wyłącznie ze świeżych owoców, w odróżnieniu od innych win owocowych”, które można wyrabiać z konserwowanych soków i koncentratów.

3. Nową kategorią będą także „markowe miody pitne”, do których nie będzie można dodawać sacharozy i spirytusu (z wyjątkiem destylatu miodowego), jak to jest dozwolone przy produkcji innych tzw. miodów pitnych.

4. Drobnych producentów win owocowych i miodów pitnych będą obowiązywać uproszczone zasady dokonywania wpisu do „rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich”. Ułatwienia są raczej kosmetyczne i będą dotyczyć producentów wytwarzających jedynie niewielkie ilości „markowych win owocowych” (do 5 tys. litrów), cydru lub perry (do 10 tys. litrów) lub „markowych miodów pitnych” (uzyskanych co najwyżej z 500 kg miodu pszczelego) i to wyłącznie z własnego surowca. Przypomnijmy, że producenci win gronowych z własnego surowca są w ogóle zwolnieni z obowiązku dokonania takiego wpisu.

5. Producentów wyrabiających wina gronowe z własnych winogron nowa ustawa określa jednoznacznie jako „przedsiębiorców”, podczas gdy w starej ustawie są oni nazwani bardziej enigmatycznie jako „podmioty”. Jeśli dotąd producenci wina będący rolnikami mogli to robić na zasadach działalności rolniczej – a przynajmniej udawało się wywalczyć taką interpretację – to pewnie teraz będą oni musieli zarejestrować działalność gospodarczą. Nie mam jednak pewności, że tak rzeczywiście będzie – może wyjaśniłby to jakiś zorientowany w tej materii prawnik?

6. Złagodzone zostają – i tak już liberalne – przepisy dotyczące odmian winorośli stosowanych w komercyjnej produkcji wina. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami można w tym celu używać wyłącznie odmian „sklasyfikowanych jako odmiany winorośli przeznaczone do wyrobu wina gronowego, co najmniej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które na podstawie art. 24 rozporządzenia nr 479/2008 dokonało takiej klasyfikacji odmian winorośli”. Natomiast według projektowanej ustawy dopuszcza się użycie „odmian winorośli spełniających wymagania określone w art. 120a ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007”. A owe wymagania są następujące:
„a) dana odmiana należy do gatunku Vitis vinifera lub pochodzi z krzyżówki gatunku Vitis vinifera z innymi gatunkami rodzaju Vitis;
b) dana odmiana nie jest jedną z następujących odmian: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont.”
W praktyce oznacza to, że poza sześcioma wymienionymi wyżej szczepami będzie w Polsce można robić wina ma sprzedaż praktycznie z każdej vinifery i jakiejkolwiek krzyżówki z jej udziałem. A więc w pełni legalne staną się uprawiane u nas odmiany, które nie były dotąd zarejestrowane w żadnym kraju UE, jak choćby muszkat odeski, jutrzenka, czy nowe odporne selekcje amerykańskie (np. frontenac, la crescent).

7. Wprowadza się procedury, które umożliwią formalnym i nieformalnym grupom winiarzy (co najmniej dwóch komercyjnych producentów) rejestrację apelacji dla polskich win gronowych („chroniona nazwa pochodzenia”, „chronione oznaczenie geograficzne”), zgodnie z nowymi przepisami unijnymi.

winologia.blog.pl

Źródło: Ustawa o miodach pitnych

Written by admin on Styczeń 6th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie lublin hempla 4 wydruki lublin centrum