STOP NEONIKOTYNOIDOM   no comments

Posted at 11:20 pm in Nowinki pszczelarskie

STOP NEONIKOTYNOIDOM – DLACZEGO?

 

Coraz więcej słyszy się o tym, że w USA i w Europie, w tym również w Polsce, masowo giną pszczoły. Wymieranie pszczół i innych zapylaczy jest poważnym zagrożeniem nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla gospodarki, dla całej ludzkości narażonej na głód, jeśli zabraknie owadów przyczyniających się do produkcji większej części żywności.

Wyniki badań prowadzonych przez naukowców z niezależnych ośrodków w wielu krajach wskazują, że pestycydy z grupy neonikotynoidów wchodzące w skład wielu popularnych środków owadobójczych stosowanych do oprysków i zaprawiania nasion ze względu na swe właściwości mogą stanowić ogromne zagrożenie dla pszczół.

 

  • Po pierwsze, mają one działanie systemiczne, to znaczy wraz z sokami rośliny dostają się do różnych jej organów – nawet środki stosowane jako zaprawa nasienna są potem stwierdzane również w nektarze i pyłku.

 

  • Ponadto charakteryzują się one dużą trwałością w środowisku (imidachlopryd do 3 lat, chlotianidyna do 10 lat, w zależności od rodzaju gleby), neonikotynoidy mogą zatem również skażać rośliny rosnące na tym samym polu w kolejnych sezonach, dodatkowo kilkakrotne stosowanie na tym samym obszarze może doprowadzić do znacznie zwiększonego skażenia gleby, czyli dawki z jakimi faktycznie zetknie się pszczoła mogą być większe niż te przyjęte na podstawie instrukcji stosowania środka.

 

  • Powstałe w wyniku rozpadu neonikotynoidów metabolity mogą być dla pszczół wielokrotnie bardziej toksyczne niż substancja macierzysta.

 

  • Dobra rozpuszczalność w wodzie sprawia, że neonikotynoidy przenikają do wód powierzchniowych i gruntowych, a słaba przyczepność do gleby powoduje znoszenie pyłów np. w trakcie siewu zaprawianych nasion na sąsiadujące z uprawą tereny.

 

  • Kolejnym zagrożeniem związanym z neonikotynoidami, jest brak metodyki pozwalającej na wykrywanie bardzo niskich stężeń – a takie właśnie ilości, rzędu pikogramów (1 pikogram = 0,000 000 000 001 g), jak udowodnili naukowcy, mogą wywoływać zaburzenia wpływające na kondycję rodziny pszczelej, a nawet ginięcie całych rodzin.

 

  • Neonikotynoidy znacząco obniżają odporność pszczół na różne choroby, wywołują wiele tragicznych w skutkach zaburzeń na poziomie poszczególnych osobników w różnych stadiach rozwojowych, jak też na poziomie całej rodziny pszczelej, na przykład upośledzają pamięć i orientację, co może bezpośrednio przekładać się na to, że pszczoły giną nie mogąc wrócić do uli, a także powodują trudności z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w gnieździe, a wiadomo że niedogrzanie czerwiu może prowadzić do różnego rodzaju chorób i skraca życie pszczół.

 

  • Następny problem to możliwość wystąpienia znacznie zwiększonej toksyczności (dla niektórych substancji nawet 1000 x wyższej) w przypadku mieszania z innymi substancjami aktywnymi – ten fakt powinien zostać uwzględniony w badaniach dopuszczeniowych, a uzyskane wyniki dotyczące ewentualnego synergistycznego oddziaływania powinny mieć wpływ na zalecenia na etykiecie.

 

Rejestracja środków ochrony roślin następuje na podstawie badań przedstawionych przez firmę ubiegającą się o rejestrację swego produktu, które mają wykazać, iż produkt stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi nadmiernego zagrożenia. W świetle wspomnianych wyżej informacji przedstawionych przez niezależnych naukowców uważamy, że neonikotynoidy jako substancje potencjalnie niebezpieczne dla pszczół nie powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania bez przeprowadzenia rzetelnie zaprojektowanych badań mogących wykazać ich wpływ na rodzinę pszczelą jako całość, nie można opierać się jedynie na badaniach niewielkich próbek dorosłych pszczół w laboratorium, trzeba uwzględnić wpływ na różne stadia rozwojowe i różne funkcje poszczególnych osobników, bo to wszystko może mieć wpływ na przeżycie całej rodziny pszczelej

Dlatego też wzywamy do zapobiegawczego zawieszenia zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów do czasu uzyskania wyników wyżej wspomnianych badań jednoznacznie potwierdzających lub zaprzeczających podejrzeniu szkodliwości tych substancji dla pszczół. Domagamy się również udostępnienia wyników badań toksyczności substancji z grupy neonikotynoidów, będących podstawą decyzji o ich dopuszczeniu do obrotu.

Źródło: STOP NEONIKOTYNOIDOM

Written by admin on Luty 28th, 2012

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie lublin