Regulacje GMO w UE   no comments

Posted at 7:40 pm in Nowinki pszczelarskie
Komitety Copa-Cogeca domagają się, aby państwa członkowskie uzyskały porozumienie w sprawie nowych europejskich reguł w odniesieniu do obecności w niskim stężeniu organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach. W przeciwnym razie koszty środków produkcji, które ponoszą hodowcy, wzrosną i będą ich kosztowały setki milionów euro.
Komitety Copa-Cogeca przypominają, że UE zależy w ponad 80% od importu białek roślinnych, dla których nie istnieje żaden substytut w perspektywie krótkoterminowej. Prowadzi to do wzrostu cen pasz, który potęguje kryzys w europejskim sektorze hodowli, zwłaszcza w sektorze wieprzowiny, zważywszy na fakt, że pasze stanowią 50 – 65% kosztów produkcji w Europie. Ponieważ surowce te wykorzystywane są zarówno w łańcuchu pasz jak i w łańcuchu żywnościowym, najlepiej byłoby znaleźć rozwiązanie techniczne dla artykułów spożywczych oraz dla pasz.Jednakże Komitety Copa-Cogeca proszą państwa członkowskie o znalezienie porozumienia na forum stałego komitetu ds. biotechnologii w sprawie zatwierdzenia projektu pozwalającego na obecność GMO, które nie są dopuszczone w paszach – do zatwierdzenia wartości progowej 0.1%. Biorąc pod uwagę manipulację zbożami luzem w ramach handlu międzynarodowego, respektowanie polityki zero tolerancji dla obecności w niewielkiej ilości genetycznie modyfikowanego materiału, który nie jest dopuszczony, jest niemożliwe.

Koniecznie trzeba jak najszybciej rozwiązać ten problem, w przeciwnym razie będzie to kosztowało europejskich rolników setki milionów euro. Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, podkreślił: « Podczas gdy większość europejskich hodowców zmaga się z dużymi stratami ekonomicznymi, niechęć UE do uzyskania porozumienia w sprawie praktycznej wartości progowej dla obecności o niskim stężeniu GMO, które nie są dopuszczone w UE, w importowanych paszach, doprowadzi wielu hodowców i operatorów pasz do zaprzestania ich produkcji. Wzywam zatem państwa członkowskie do uzyskania porozumienia w sprawie podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec delokalizacji europejskiego przemysłu hodowli». W perspektywie długoterminowej, Komitety Copa-Cogeca chciałyby, aby UE rozwinęła swoje własne zaopatrzenie w białka oraz aby wprowadziła ponownie przetworzone białka zwierzęce w celu zmniejszenia zależności od importowanej soi.

farmer.pl

Źródło: Regulacje GMO w UE

Written by admin on Luty 14th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
kopiowanie Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie Lublin serwis ekspresów do kawy lublin skanowanie dokumentacji lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy