Pszczelniczy Fundusz Asekuracyjny – KRIR pomaga powodzianom z Wilkowa   no comments

Posted at 6:20 am in Polski Miód

Samorząd rolniczy kontynuuje działania ukierunkowane na pomoc producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi. Wiele gospodarstw nadal wymaga pilnych prac naprawczych zarówno w kontekście bezpośredniego zniwelowania strat w budynkach, maszynach i urządzeniach rolniczych, jak i domostw, mając zwłaszcza na uwadze zbliżający się sezon zimowy. 17 października br. przedstawiciel Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczył w spotkaniu z rolnikami – sadownikami, pszczelarzami oraz producentami chmielu z gminy Wilków w województwie lubelskim, gdzie skala zniszczeń powodziowych nie pozwala często na normalna egzystencję i wiosenne wznowienie produkcji rolnej.

Zbigniew Pęcak (LTP) i Adam Stępień (KRIR)

Jednym z poruszonych w trakcie dyskusji tematów była ustanowiona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc finansowa z działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Często informacja dotycząca możliwości skorzystania z tej, jak i innych form wsparcia ograniczona jest z uwagi na problemy związane z infrastrukturą i dostępem rolników do internetu, czego przykładem jest również gmina Wilków.

Mając na uwadze wyartykułowane w trakcie w/w spotkania postulaty i potrzeby, a także w ślad za pismem z dnia 14 października br., 22 października br. Zarząd KRIR zwrócił się w imieniu samorządu rolniczego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o wydłużenie terminu składania przez rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o pomoc, który zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja upływa obecnie w dniu 12 listopada br. Dla wielu z poszkodowanych producentów termin ten, z uwagi na zastosowane procedury wdrażania działania jak i posiadane przez rolników możliwości jest nierealny do wypełnienia, co w sposób bezpośredni rzutować będzie na faktyczną realizację celu postawionego przed działaniem 126.Jednocześnie, odnosząc się do wskazywanych przez rolników problemów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu ubezpieczeń gospodarstw rolnych, w imieniu Zarządu KRIR wniósł o przyspieszenie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zgodnie z zasugerowanymi przez samorząd rolniczy zamianami oraz ustaleniami zapadłymi podczas spotkania w siedzbie MRiRW w dniu 28 maja br., w szczególności w zakresie powiązania w formie pakietów ubezpieczania budynków gospodarczych i inwentarskich w tym samym zakładzie ubezpieczeń oferującym ubezpieczenia upraw i zwierząt.

Autor: Adam Stępień

Źródło: Pszczelniczy Fundusz Asekuracyjny – KRIR pomaga powodzianom z Wilkowa

Written by admin on Grudzień 3rd, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin skanowanie lublin projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy