Pszczelniczy Fundusz Asekuracyjny – KRIR pomaga powodzianom z Wilkowa   no comments

Posted at 6:20 am in Polski Miód

Samorząd rolniczy kontynuuje działania ukierunkowane na pomoc producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi. Wiele gospodarstw nadal wymaga pilnych prac naprawczych zarówno w kontekście bezpośredniego zniwelowania strat w budynkach, maszynach i urządzeniach rolniczych, jak i domostw, mając zwłaszcza na uwadze zbliżający się sezon zimowy. 17 października br. przedstawiciel Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczył w spotkaniu z rolnikami – sadownikami, pszczelarzami oraz producentami chmielu z gminy Wilków w województwie lubelskim, gdzie skala zniszczeń powodziowych nie pozwala często na normalna egzystencję i wiosenne wznowienie produkcji rolnej.

Zbigniew Pęcak (LTP) i Adam Stępień (KRIR)

Jednym z poruszonych w trakcie dyskusji tematów była ustanowiona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc finansowa z działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Często informacja dotycząca możliwości skorzystania z tej, jak i innych form wsparcia ograniczona jest z uwagi na problemy związane z infrastrukturą i dostępem rolników do internetu, czego przykładem jest również gmina Wilków.

Mając na uwadze wyartykułowane w trakcie w/w spotkania postulaty i potrzeby, a także w ślad za pismem z dnia 14 października br., 22 października br. Zarząd KRIR zwrócił się w imieniu samorządu rolniczego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o wydłużenie terminu składania przez rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o pomoc, który zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja upływa obecnie w dniu 12 listopada br. Dla wielu z poszkodowanych producentów termin ten, z uwagi na zastosowane procedury wdrażania działania jak i posiadane przez rolników możliwości jest nierealny do wypełnienia, co w sposób bezpośredni rzutować będzie na faktyczną realizację celu postawionego przed działaniem 126.Jednocześnie, odnosząc się do wskazywanych przez rolników problemów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu ubezpieczeń gospodarstw rolnych, w imieniu Zarządu KRIR wniósł o przyspieszenie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zgodnie z zasugerowanymi przez samorząd rolniczy zamianami oraz ustaleniami zapadłymi podczas spotkania w siedzbie MRiRW w dniu 28 maja br., w szczególności w zakresie powiązania w formie pakietów ubezpieczania budynków gospodarczych i inwentarskich w tym samym zakładzie ubezpieczeń oferującym ubezpieczenia upraw i zwierząt.

Autor: Adam Stępień

Źródło: Pszczelniczy Fundusz Asekuracyjny – KRIR pomaga powodzianom z Wilkowa

Written by admin on Grudzień 3rd, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy wydruki z internetu lublin serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin