Monsanto raz jeszcze   no comments

Posted at 5:20 am in Nowinki pszczelarskie

Zachowanie zgodności z systemem ISF w zakresie terminologii odporności na choroby

Niniejszym pismem informujemy, że – zgodnie z aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Nasienną (ISF) – Dział Nasion Warzyw spółki Monsanto ustalił jednolitą formułę skrótów dla opisów odporności na choroby i patogenów. Zmiana terminologii określającej odporność nie będzie miała wpływu na kryteria i poziom odporności.
Termin Resistance (R) [Odporność] zostaje zmieniony na High Resistance (HR) [Wysoka odporność]
Dział Nasion Warzyw spółki Monsanto będzie od tej pory stosował wyłącznie określenie „Wysoka odporność”. Definicja określenia „Odporność”, które było tradycyjnie stosowane w odniesieniu do roślin z upraw polowych w ramach poprzedniej struktury Monsanto, była taka sama, jak definicja terminu „Wysoka odporność”, zgodnie z wytycznymi ISF.
W ramach wytycznych ISF istnieją dwa standardowe skróty wykorzystywane do opisu reakcji roślin na szkodniki, patogeny lub stres abiotyczny: HR (Wysoka/Standardowa odporność) i IR (Średnia odporność). Definicje obu skrótów – HR i IR znajdują się na stronie internetowej ISF pod adresem www.worldseed.org.
Wprowadzone zmiany zapewniają jednolitość komunikacji w ramach działalności związanej z nasionami, a nowe standardy wprowadzone przez Dział Nasion Warzyw spółki Monsanto spowodują ujednolicenie terminologii związanej z chorobami w całej branży. Wprowadzone nowe standardy dotyczą wszystkich odmian we wszystkich regionach i wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Zmiany wyłącznie w sposobie komunikacji, bez wpływu na jakość
Nasi klienci nie odczują żadnych zmian. Zmienia się jedynie terminologia. Nie będzie to miało wpływu na żadne inne aspekty oprócz komunikacji w zakresie cenników, druków reklamowych itp. Standardy jakości spółki Monsanto dla spółek De Ruiter Seeds i Seminis nadal pozostaną najwyższe w branży. Aktualnie przeprowadzamy wymianę najlepszych praktyk pomiędzy firmami, aby zapewnić opracowanie wiodących programów dających wyniki zgodne z komunikatami przekazywanymi dla rynku.
Spółka Monsanto nieustannie pracuje nad podwyższeniem własnych standardów, aby jak najlepiej służyć swoim klientom.Zamierzamy utrzymać najwyższe standardy w zakresie oferty produktów spółek Seminis i De Ruiter Seeds.

Źródło: Monsanto raz jeszcze

Written by admin on Październik 29th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie w lublinie skanowanie lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie Lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format skanowanie kolor lublin skanowanie lublin wielki format skan