Polska sama będzie decydować   no comments

Posted at 11:40 pm in Bioróżnorodność

Decyzje w sprawie o finansowaniu unijnych projektów dotyczących ochrony środowiska będą zapadały w Warszawie a nie w Brukseli. To Ministerstwo Środowiska będzie teraz decydowało o projektach do 50 mln euro.

O zmianach poinformowała 22 lipca Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

W czerwcu zmieniły się zasady przyznawania środków. Ministerstwo Środowiska do tej pory decydowało o dofinansowaniu do kwoty 25 mln euro. W tej chwili może już przyznawać środki finansowe na projekty do 50 mln euro. Projekty powyżej 50 mln euro określane jako duże nadal będą rozpatrywane przez Komisje Europejską – informuje Ministerstwo Środowiska.

Zmiany te mają wpłynąć na skrócenie procesu uzyskiwania pieniędzy z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest ważne dla Polski z uwagi na to, że projekty uznawane za strategiczne, często przekraczają próg 25 mln euro.

„Ministerstwo Środowiska podpisało 25 potwierdzeń o dofinansowaniu. Z rąk wiceministra Stanisława Gawłowskiego odebrało je w czwartek 24 Beneficjentów. Wnioskodawcy projektów dla których dzięki zmianie rozporządzenia możliwe było wydanie potwierdzeń, złożyli wnioski o płatność na łączną kwotę 92,04 mln zł, uzyskując zatwierdzenie Instytucji Wdrażających na łączną kwotę 13,7 mln zł. Projekty, te mają przyczynić się do budowy łącznie 1994,76 km sieci wodno-kanalizacyjnej, co jest równe długości z Warszawy do Brukseli i z powrotem” – poinformowała na swojej stronie internetowej MŚ.

Ministerstwo Środowiska podało, że dzięki realizacji projektów 237 775 osób uzyska dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, to więcej niż połowa liczby urodzeń w Polsce w 2009 lub inaczej przewidywana liczba urodzeń w Polsce w 2030 r.

Plany są ambitne. O ich sukcesach będziemy mogli się przekonać dopiero za jakiś czas, kiedy ocenimy postęp realizacji wybranych projektów.

Redakcja Ekonews

Źródło: Polska sama będzie decydować

Written by admin on Wrzesień 14th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie w lublinie skanowanie lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie Lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format skanowanie lublin hempla 4 wydruki lublin centrum