Planeta Energii   no comments

Posted at 5:20 am in Nowinki pszczelarskie

Rusza „Planeta Energii” – ogólnopolski konkurs edukacyjny dla dzieci

Skąd się bierze prąd oraz jak w bezpieczny sposób z niego korzystać chroniąc przy tym środowisko – tego dowiedzą się uczestnicy ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego „Planeta Energii”. Akcja organizowana przez Grupę ENERGA rusza już 27 września. …

Skąd się bierze prąd oraz jak w bezpieczny sposób z niego korzystać chroniąc przy tym środowisko – tego dowiedzą się uczestnicy ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego „Planeta Energii”. Akcja organizowana przez Grupę ENERGA rusza już 27 września. Zwycięskie szkoły wygrają dla swoich miast niezwykłą atrakcję: wizytę „Planety Energii” – interaktywnego miasteczka edukacyjno-rozrywkowego.
Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej. Dzięki niemu najmłodsi dowiedzą się m. in. skąd się bierze prąd i jaką rolę pełni w naszym życiu, jakie są podstawowe źródła energii elektrycznej oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niej korzystać. Dowiedzą się także jak bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi oraz jak prawidłowo zachować się w pobliżu obiektów energetycznych.
Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych w całym kraju. Nauczyciel zainteresowany udziałem w akcji musi wypełnić zgłoszenie na stronie www.planetaenergii.pl, a następnie do 31 grudnia 2010 roku – w oparciu o otrzymane od Grupy ENERGA materiały – przygotować i przeprowadzić trzy lekcje dotyczące energii elektrycznej. Zwycięskie klasy zostaną wyłonione na podstawie przygotowanych przez nauczycieli sprawozdań z przeprowadzonych działań, które należy przedstawić do 15 stycznia 2011 roku.
Wraz z zaproszeniem do udziału w konkursie szkoły otrzymają przygotowane przez specjalistów zestawy materiałów dydaktycznych: zeszyt metodyczny dla nauczycieli „ENERGA przedstawia: W krainie prądu elektrycznego” oraz płytę CD zawierającą materiały pomocnicze, w tym m. in. film przedstawiający łuk elektryczny, zdjęcia elektrowni i innych obiektów energetycznych. Patronat nad wydawnictwem sprawują Rzecznik Praw Dziecka, Liga Ochrony Przyrody oraz portale ZielonaLekcja.pl i Ekologia.pl.
Główna nagroda w konkursie jest jedyna w swoim rodzaju. 10 zwycięskich klas wygra dla swoich szkół i miast wizytę „Planety Energii” – interaktywnego miasteczka edukacyjno-rozrywkowego. Na „Planecie” dzieci będą mogły uczestniczyć w interaktywnej zabawie, odkrywając niezwykły, zaskakujący świat energii elektrycznej i związanych z nią zjawisk. Na gości miasteczka będą czekały liczne atrakcje m.in. trójwymiarowy film o energii elektrycznej oraz ciekawe eksperymenty naukowe. Partnerem merytorycznym miasteczek będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Zapowiedzią atrakcji czekających na zwycięzców konkursu będą październikowe wizyty „Planety Energii” w Koszalinie i Płocku.
Na uczestników konkursu czekają także liczne wyróżnienia m. in. książeczka dla dzieci „ENERGA przedstawia: W krainie prądu elektrycznego”  edukacyjne zabawki związane z energią elektryczną oraz film z wirtualną wycieczką po elektrowni wodnej. Natomiast nauczyciele nagrodzonych i wyróżnionych klas otrzymają specjalne certyfikaty poświadczające ich wkład w organizację akcji edukacyjnej nt. energii elektrycznej.
Centrum logistycznym i źródłem wiedzy o konkursie będzie www.planetaenergii.pl – interaktywny serwis edukacyjny dla dzieci oraz ich nauczycieli poświęcony zagadnieniom dotyczącym energii elektrycznej. Za jego pośrednictwem dostępne będą wszystkie materiały związane z konkursem. Poprzez serwis można będzie m. in. zgłosić udział w akcji, pobrać materiały dydaktyczne oraz przesłać sprawozdania z przeprowadzonych działań. Witryna otrzymała certyfikat bezpiecznej strony internetowej „Sieciakowe BeSt”, co oznacza, że jest przyjazna dzieciom i nie zawiera niewłaściwych treści. Serwis od dłuższego czasu zajmuje też pierwsze miejsce w rankingu Sieciaki.pl na najlepiej ocenianą przez dzieci stronę edukacyjną.
Patronem konkursu są portale Sieciaki.pl, ZielonaLekcja.pl oraz Ekologia.pl.
Grupa ENERGA (www.energa.pl) dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Jest krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Posiada 45 elektrowni wodnych, do jej sieci przyłączone są liczne  elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Pozwala to Grupie realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych, która obecnie stanowi blisko 13 procent energii elektrycznej dostarczanej klientom spółki.
Świadczenie usług dla milionów odbiorców nakłada na Grupę ENERGA szczególną odpowiedzialność – zarówno za ludzi, jak i otoczenie. ENERGA od wielu lat angażuje się  w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu ENERGA dla Ciebie, który obejmuje działania wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. W ramach programu realizowane są projekty sportowe, edukacyjne, proekologiczne, kulturalne oraz charytatywne.

Źródło: Planeta Energii

Written by admin on Wrzesień 26th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie plakaty lublin skanowanie lublin hempla 4 wydruki lublin centrum wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin