Nazwy miodów pitnych   no comments

Posted at 9:10 pm in Miód pitny

Miód pitny zależnie od stosunku objętości miodu do wody ma różne

nazwy:

półtorak — 1 część miodu na 0,5 części wody, razem półtorej części;

zawartość około 60% suchej masy (58-61° Bllg*);

dwójniak — 1 część miodu na 1 część wody, razem dwie części;

zawartość około 47% suchej masy (48-50° Bllg);

trójniak —  1  część miodu na 2 części wody, razem trzy części;

zawartość około 33% suchej masy (34-36° Bllg);

czwórniak — 1 część miodu na 3 części wody, razem cztery części;

zawartość około 25% suchej masy (25-28° Bllg);

p i ą t a k — 1 część miodu na 4 części wody, razem pięć części; zawartość

około 21% suchej masy (21-23° Bllg).
Pod słowem części miodu czy wody należy rozumieć części objętościo-
we (jednostki objętościowe — Htry, hektolitry). Miód można przeliczyć
na jednostki wagowe (kg), mnożąc ilość htrów przez gęstość miodu (1,4).
Podany w zestawieniu procent suchej masy oznacza (z małą niedokład-
nością) zawartość cukru, który stanowi prawie całą suchą masę miodu.
Zależnie od gęstości brzeczki (zawartości cukru) fermentacja i dojrze-
wanie przebiega dłużej lub krócej. Najszybciej fermentują i najkrócej
dojrzewają czwórniak i piątak, które po upływie 6-8 miesięcy nadają się
do konsumpcji. Trójniak wymaga 2-3 lat dojrzewania. Półtoraki i dwój-
niaki dojrzewają dopiero po 8-10 latach, a w miarę upływu czasu zyskują
na smaku.

Źródło: Nazwy miodów pitnych

Written by admin on Sierpień 17th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie skanowanie kolor lublin skanowanie lublin wielki format skan projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format plakaty lublin