Nazwy miodów pitnych   no comments

Posted at 9:10 pm in Miód pitny

Miód pitny zależnie od stosunku objętości miodu do wody ma różne

nazwy:

półtorak — 1 część miodu na 0,5 części wody, razem półtorej części;

zawartość około 60% suchej masy (58-61° Bllg*);

dwójniak — 1 część miodu na 1 część wody, razem dwie części;

zawartość około 47% suchej masy (48-50° Bllg);

trójniak —  1  część miodu na 2 części wody, razem trzy części;

zawartość około 33% suchej masy (34-36° Bllg);

czwórniak — 1 część miodu na 3 części wody, razem cztery części;

zawartość około 25% suchej masy (25-28° Bllg);

p i ą t a k — 1 część miodu na 4 części wody, razem pięć części; zawartość

około 21% suchej masy (21-23° Bllg).
Pod słowem części miodu czy wody należy rozumieć części objętościo-
we (jednostki objętościowe — Htry, hektolitry). Miód można przeliczyć
na jednostki wagowe (kg), mnożąc ilość htrów przez gęstość miodu (1,4).
Podany w zestawieniu procent suchej masy oznacza (z małą niedokład-
nością) zawartość cukru, który stanowi prawie całą suchą masę miodu.
Zależnie od gęstości brzeczki (zawartości cukru) fermentacja i dojrze-
wanie przebiega dłużej lub krócej. Najszybciej fermentują i najkrócej
dojrzewają czwórniak i piątak, które po upływie 6-8 miesięcy nadają się
do konsumpcji. Trójniak wymaga 2-3 lat dojrzewania. Półtoraki i dwój-
niaki dojrzewają dopiero po 8-10 latach, a w miarę upływu czasu zyskują
na smaku.

Źródło: Nazwy miodów pitnych

Written by admin on Sierpień 17th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie w lublinie skanowanie lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie Lublin skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan skanowanie lublin wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format