II Lubelska Konferencja Pszczelarska   no comments

Posted at 7:20 am in Nowinki pszczelarskie

II Lubelska Konferencja Pszczelarska

Pszczela Wola- 21- 23 stycznia 2011

„Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”

Piątek- 21 stycznia 2011


10.00- OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE UCZESTNIKÓW
-Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli- Mirosława Worobika
- Wystąpienie Dyrektora- Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego- dr inż. Tadeusza Solarskiego
- Wystąpienie Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego- Zbigniewa Pęcaka
- Wystąpienie Prezesa BIOWETU Puławy- dr Mirosława Grzędy
11.00- 11.30- Karol Ćwikła- Fundusze możliwe do uzyskania przez rolników i pszczelarzy na modernizację pasiek, przedsiębiorczość, wartość dodaną i agroturystykę z PROW 2007-2013.
11.30- 12.00 – mgr Bożena Reniuszek- Fundusze dla gospodarstw pasiecznych na poprawę bazy pożytkowej w programach rolno środowiskowych z PROW 2007- 2013.
12.00- 12.30- PRZERWA KAWOWA
12.30- 13.30- dr Dariusz Teper- Analiza pyłkowa jako podstawowe badanie w ocenie nektarowych miodów odmianowych..
13.30- 14.30- OBIAD
14.30- 15.30- dr hab. Teresa Szczęsna- Jakość miodu w świetle badań Laboratorium Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach..
15.30- 16.30- doc. dr hab. Zofia Konopacka- Matki pszczele unasieniane naturalnie i sztucznie w pasiekach produkcyjnych..
16.30- 16.50- PRZERWA KAWOWA
16.50- 18.00- dr Zbigniew Kołtowski- Dobre pożytki pszczele kluczem do wysokich zbiorów w pasiece..
18.00- 19.00- KOLACJA
19.00- 19.30- dr Krzysztof Olszewski- Profesjonalna gospodarka pasieczna..

Sobota- 22 stycznia 2011

8.00- 9.00- ŚNIADANIE
9.00- 10.30- prof. dr hab. Jerzy Wilde- Nauki pszczelnicze- w służbie praktyki pszczelarskiej w Polsce i na świecie.
10.30- 11.30- dr Janusz Bratkowski- Szybkie testy do wykrywania zgnilców dobrym narzędziem diagnostycznym dla każdego pszczelarza.
11.30-12.00- PRZERWA KAWOWA
12.00-13.00- dr Maciej Siuda- Technologie pasieczne w nowoczesnej pasiece.
13.00-14.00- dr Beata Bąk- Mechanizmy odporności pszczoły miodnej na choroby.
14.00- 15.00- OBIAD
15.00- 16.30- prof. dr hab. Jerzy Paleolog- UP w Lublinie- Genetyka pszczoły miodnej.
16.30- 16.50- PRZERWA KAWOWA
16.50- 17.40- dr Grzegorz Borsuk- Behawior pszczół na przykładzie zachowania higienicznego.
17.40- 18.30- dr Wiesław Londzin- Apitoksykologia i zatrucia pszczół.
18.30- 19.00- KOLACJA
19.00- 22.00- DYSKUSYJNE FORUM PSZCZELARSKIE- APITOKSYKOLOGIA, ZATRUCIA PSZCZÓŁ, SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH, PRAKTYCZNE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZATRUCIA
ekspert prowadzący forum dr Wiesław Londzin.

Niedziela- 23 stycznia 2011

8.00- 9.00- ŚNIADANIE
9.00- 11.00- dr hab. Marek Chmielewski- Najważniejsze choroby pszczół.
11.00- 11.20- PRZERWA KAWOWA
11.20- 12.00-mgr Emilia Figurska- Zastosowanie preparatów EM w pszczelarstwie.
12.00- 13.00- dr Aneta Sulborska- Mało znane lecz bardzo cenne rośliny miododajne w taśmie pokarmowej pszczoły miodnej.
13.10- 14.00- mgr Maciej Rysiewicz- Polskie tradycje pszczelarskie.
14.00- 15.00- OBIAD
15.00- 15.30- mgr Cezary Kruk- Wosk pszczeli- powstawanie wosku, historyczne znaczenie, ekonomia produkcji i metody wytopu.
15.30- 16.00- mgr Cezary Kruk- Hodowla i selekcja pszczół w Polsce i na świecie.
16.00- 18.00- WOLNA GIEŁDA PSZCZELARSKICH POMYSŁÓW I INNOWACJI- Możliwość wystąpienia pszczelarzy praktyków, właścicieli wzorowych pasiek, pszczelarzy z pasiek hodowlanych, autorów nowatorskich technologii pasiecznych, konstruktorów, właścicieli prywatnych skansenów pszczelarskich, nauczycieli i dydaktyków pszczelarstwa, zielonych szkół pszczelarskich, miłośników pszczelarskiej sztuki, kolekcjonerów i bibliofili.
18.00- Podsumowanie i zakończenie konferencji
19.00- KOLACJA
19.30- 20.00- dr Krzysztof Olszewski- Moje doświadczenia z pszczołą rasy Buckfast.
20.00- 22.00- DYSKUSYJNE FORUM PSZCZELARSKIE- TECHNOLOGIE PASIECZNE- Typy pasiek, rasy pszczół, typy uli, metody pielęgnacji- ekspert prowadzący forum dr Krzysztof Olszewski.

Źródło: II Lubelska Konferencja Pszczelarska

Written by admin on Listopad 13th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin skanowanie dokumentacji lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin wydruki lublin centrum tanie formaty lublin wielkoformatowe format