Szkoła w Tylicach   no comments

Posted at 2:00 am in Nowinki pszczelarskie

Tydzień Ekologiczny w szkole w Tylicach

W Szkole Podstawowej w Tylicach zorganizowano Tydzień Ekologiczny. Organizatorem obchodów był Klub Przyjaciół Przyrody.
Działaniom uczniów na rzecz ochrony środowiska przyświecało hasło: „Szanuj las póki czas”.

Pamiątkowa fotografia z eko-tygodnia w Tylicach Pamiątkowa fotografia z eko-tygodnia w Tylicach

Autor: Fot. Nadesłane

Członkowie klubu przygotowali przedstawienie pt. „Baba Jaga i Przyroda”. Jego treść pozwoliła uświadomić uczniom, jak ważna jest ochrona środowiska zarówno dla człowieka, jak i dla naszej planety. Uczniowie brali udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej bioróżnorodności ekosystemu leśnego oraz jego walorów w różnych porach roku.

Odbył się konkurs ekologiczny dla klas 0 – III, w którym uczniowie wykazali się wiedzą przyrodniczo – ekologiczną, jak również umiejętnością segregowania śmieci. Poznali przyczyny zmniejszania się obszarów leśnych oraz sposoby ich ochrony.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi odbyła się akcja „Sprzątamy swoją wieś”. Cała społeczność uczniowska z zaangażowaniem przystąpiła do pracy, wyrażając swój protest przeciwko degradacji środowiska.
Młodzi ekolodzy wzięli także udział w konkursie plastycznym „Podziwiamy i chronimy las”, który miał na celu rozbudzanie wrażliwości na piękno lasu oraz kształtowanie świadomości ekologicznej dotyczącej potrzeby jego ochrony.

Przygotowano również gazetkę dotyczącą znaczenia przyrodniczego i gospodarczego lasu.
Na zajęciach przyrodniczych przeprowadzono debatę
na temat: „W jaki sposób możemy chronić las?” Uczniowie przygotowali swoje postanowienia dotyczące ich działań na rzecz ochrony lasu. Do działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej włączyli się wszyscy nauczyciele i uczniowie.

Nagrody dla uczestników konkursów zostały ufundowane przez Annę i Romana Biegajskich oraz Luizę i Mirosława Kowalczyk, za które szkoła składa serdeczne podziękowania.
Dzięki corocznym działaniom wzrasta świadomość uczniów na temat zagrożeń i potrzeby poszanowania praw przyrody. Chroniąc lasy, chronimy nasze zdrowie i życie, toteż ochrona lasów jest obowiązkiem każdego człowieka.

Elżbieta Przybyłowska, opiekunka Koła Przyjaciół Przyrody

Źródło: Szkoła w Tylicach

Written by admin on Maj 4th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format plakaty lublin serwis ekspresów serwis ekspresów Lublin w Lublinie