Szkoła w Tylicach   no comments

Posted at 2:00 am in Nowinki pszczelarskie

Tydzień Ekologiczny w szkole w Tylicach

W Szkole Podstawowej w Tylicach zorganizowano Tydzień Ekologiczny. Organizatorem obchodów był Klub Przyjaciół Przyrody.
Działaniom uczniów na rzecz ochrony środowiska przyświecało hasło: „Szanuj las póki czas”.

Pamiątkowa fotografia z eko-tygodnia w Tylicach Pamiątkowa fotografia z eko-tygodnia w Tylicach

Autor: Fot. Nadesłane

Członkowie klubu przygotowali przedstawienie pt. „Baba Jaga i Przyroda”. Jego treść pozwoliła uświadomić uczniom, jak ważna jest ochrona środowiska zarówno dla człowieka, jak i dla naszej planety. Uczniowie brali udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej bioróżnorodności ekosystemu leśnego oraz jego walorów w różnych porach roku.

Odbył się konkurs ekologiczny dla klas 0 – III, w którym uczniowie wykazali się wiedzą przyrodniczo – ekologiczną, jak również umiejętnością segregowania śmieci. Poznali przyczyny zmniejszania się obszarów leśnych oraz sposoby ich ochrony.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi odbyła się akcja „Sprzątamy swoją wieś”. Cała społeczność uczniowska z zaangażowaniem przystąpiła do pracy, wyrażając swój protest przeciwko degradacji środowiska.
Młodzi ekolodzy wzięli także udział w konkursie plastycznym „Podziwiamy i chronimy las”, który miał na celu rozbudzanie wrażliwości na piękno lasu oraz kształtowanie świadomości ekologicznej dotyczącej potrzeby jego ochrony.

Przygotowano również gazetkę dotyczącą znaczenia przyrodniczego i gospodarczego lasu.
Na zajęciach przyrodniczych przeprowadzono debatę
na temat: „W jaki sposób możemy chronić las?” Uczniowie przygotowali swoje postanowienia dotyczące ich działań na rzecz ochrony lasu. Do działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej włączyli się wszyscy nauczyciele i uczniowie.

Nagrody dla uczestników konkursów zostały ufundowane przez Annę i Romana Biegajskich oraz Luizę i Mirosława Kowalczyk, za które szkoła składa serdeczne podziękowania.
Dzięki corocznym działaniom wzrasta świadomość uczniów na temat zagrożeń i potrzeby poszanowania praw przyrody. Chroniąc lasy, chronimy nasze zdrowie i życie, toteż ochrona lasów jest obowiązkiem każdego człowieka.

Elżbieta Przybyłowska, opiekunka Koła Przyjaciół Przyrody

Źródło: Szkoła w Tylicach

Written by admin on Maj 4th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin drukowanie projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy kopiarki warszawa