Pszczelarze wykfalifikowani   no comments

Posted at 7:00 am in Nowinki pszczelarskie

Kolejne grupa wykwalifikowanych pszczelarzy

Podczas 3-dniowej wycieczki, zorganizowanej w dniach 24-27 marca 2011 r przez Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy, 48-osobowa grupa prezesów Kół Pszczelarzy i absolwentów ubiegłorocznego kursu kandydatów do tytułu „wykwalifikowany pszczelarz” zwiedziła Kamianną wraz z Domem Pszczelarza, Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” A. & J. Kasztelewiczów w Stróżach oraz Krynicę.
Podczas pobytu w Domu Pszczelarza w Kamiannej, wymieniona wyżej grupa absolwentów ubiegłorocznego kursu przystąpiła do Egzaminu przed Państwową Komisją działającą przy Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, podczas którego 26-ciu zdobyło tytuł czeladnika w zawodzie „pszczelarz”, a 6-ciu posiadający kwalifikacje rolnicze, tytuł mistrza w zawodzie „pszczelarz”. Tym samym powiększone zostało liczne już grono „wykwalifikowanych pszczelarzy” w szeregach ZPZL z tytułami w zawodzie „pszczelarz”.
Gratulując zdobytych tytułów kwalifikacyjnych, należy oczekiwać iż zdobyte kwalifikacje dobrze przysłużą się w prowadzeniu pasiek.
Sygnalizowane są oczekiwania iż ZPZL zorganizuje w roku 2012 kolejny kurs dla kandytatów dla uzyskania tytułu „mistrz- pszczelarz”.

Alojzy Wacławek
Prezes Zarządu ZPZL w Legnicy

Źródło: Pszczelarze wykfalifikowani

Written by admin on Maj 27th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy wydruki lublin centrum tanie formaty lublin wielkoformatowe format