Prezydencja i bioróżnorodność   no comments

Posted at 1:40 pm in Bioróżnorodność

Priorytety środowiskowej prezydencji

Trwają ostatnie przygotowania merytoryczne, logistyczne i organizacyjne do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Polska prezydencja w obszarze środowiska szczególną uwagę skupi na ochronie klimatu i adaptacji Europy do zmian klimatu oraz powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej.
Skala działań resortu środowiska będzie obejmowała ponad 40 tematów politycznych. Ministerstwo Środowiska będzie prowadzić i koordynować przygotowania do ok. 200 różnych spotkań. Od lipca do grudnia Polska będzie odpowiedzialna za koordynację prac Rady UE w tym obszarze.

 

Polska prezydencja w obszarze środowiska szczególną uwagę skupi na ochronie klimatu i adaptacji Europy do zmian klimatu oraz powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej. Oprócz działań na rzecz środowiska wewnątrz Unii Europejskiej, będzie również dążyć do osiągnięcia porozumienia klimatycznego na konferencji w Durbanie oraz przygotowywać się do najważniejszego procesu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, czyli Konferencji Rio+20.

 

Wśród najważniejszych wydarzeń w czasie polskiej prezydencji w obszarze środowiska znajdzie się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska, które odbędzie się 11-12 lipca br. w Sopocie. Ministerstwo Środowiska wyszło z inicjatywą organizacji dwóch konferencji wysokiego szczebla poświęconych bioróżnorodności, klimatowi, lasom i planowaniu przestrzennemu. Oprócz tego resort środowiska będzie koordynować przygotowanie stanowisk politycznych i udział w posiedzeniach międzynarodowych globalnych konwencji związanych ze środowiskiem, tj. m.in. Konwencji Klimatycznej, Bazylejskiej, Genewskiej. Najważniejszym globalnym wydarzeniem będzie dla polskiej prezydencji w obszarze środowiska kolejna światowa Konferencja Klimatyczna ONZ, która w tym roku odbędzie się w Durbanie, w RPA – Polska jako Prezydencja będzie prowadzić negocjacje reprezentując całą Unię Europejską.

 

Na spotkaniu, które odbyło się 18 maja Minister Andrzej Kraszewski zaprezentował przedstawicielom Parlamentu Europejskiego priorytety polskiej Prezydencji w Radzie UE. Zostały poruszone kwestie zmian klimatu i przygotowanie unijnego stanowiska na COP konwencji klimatycznej, zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystania zasobów i inicjatywy Ressource Efficiency Europe, zachowania bioróżnorodności, a także gospodarka odpadami. Szczególną uwagę zwracano na temat poszukiwania efektywnych mechanizmów społecznych, gospodarczych i finansowych dla wdrażania nowych rozwiązań, w tym w dziedzinie ochrony atmosfery i oszczędnego korzystania z zasobów.

 

Źródło: www.mos.gov.pl

Źródło: Prezydencja i bioróżnorodność

Written by admin on Maj 24th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin skanowanie w lublinie skanowanie lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie kolor lublin skanowanie lublin wielki format skan tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie lublin