Prezydencja i bioróżnorodność   no comments

Posted at 1:40 pm in Bioróżnorodność

Priorytety środowiskowej prezydencji

Trwają ostatnie przygotowania merytoryczne, logistyczne i organizacyjne do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Polska prezydencja w obszarze środowiska szczególną uwagę skupi na ochronie klimatu i adaptacji Europy do zmian klimatu oraz powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej.
Skala działań resortu środowiska będzie obejmowała ponad 40 tematów politycznych. Ministerstwo Środowiska będzie prowadzić i koordynować przygotowania do ok. 200 różnych spotkań. Od lipca do grudnia Polska będzie odpowiedzialna za koordynację prac Rady UE w tym obszarze.

 

Polska prezydencja w obszarze środowiska szczególną uwagę skupi na ochronie klimatu i adaptacji Europy do zmian klimatu oraz powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej. Oprócz działań na rzecz środowiska wewnątrz Unii Europejskiej, będzie również dążyć do osiągnięcia porozumienia klimatycznego na konferencji w Durbanie oraz przygotowywać się do najważniejszego procesu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, czyli Konferencji Rio+20.

 

Wśród najważniejszych wydarzeń w czasie polskiej prezydencji w obszarze środowiska znajdzie się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska, które odbędzie się 11-12 lipca br. w Sopocie. Ministerstwo Środowiska wyszło z inicjatywą organizacji dwóch konferencji wysokiego szczebla poświęconych bioróżnorodności, klimatowi, lasom i planowaniu przestrzennemu. Oprócz tego resort środowiska będzie koordynować przygotowanie stanowisk politycznych i udział w posiedzeniach międzynarodowych globalnych konwencji związanych ze środowiskiem, tj. m.in. Konwencji Klimatycznej, Bazylejskiej, Genewskiej. Najważniejszym globalnym wydarzeniem będzie dla polskiej prezydencji w obszarze środowiska kolejna światowa Konferencja Klimatyczna ONZ, która w tym roku odbędzie się w Durbanie, w RPA – Polska jako Prezydencja będzie prowadzić negocjacje reprezentując całą Unię Europejską.

 

Na spotkaniu, które odbyło się 18 maja Minister Andrzej Kraszewski zaprezentował przedstawicielom Parlamentu Europejskiego priorytety polskiej Prezydencji w Radzie UE. Zostały poruszone kwestie zmian klimatu i przygotowanie unijnego stanowiska na COP konwencji klimatycznej, zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystania zasobów i inicjatywy Ressource Efficiency Europe, zachowania bioróżnorodności, a także gospodarka odpadami. Szczególną uwagę zwracano na temat poszukiwania efektywnych mechanizmów społecznych, gospodarczych i finansowych dla wdrażania nowych rozwiązań, w tym w dziedzinie ochrony atmosfery i oszczędnego korzystania z zasobów.

 

Źródło: www.mos.gov.pl

Źródło: Prezydencja i bioróżnorodność

Written by admin on Maj 24th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
drukowanie Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie Lublin projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format skanowanie dokumentacji lublin