Polsko-Słowacki festyn pszczelarski   no comments

Posted at 12:20 pm in Nowinki pszczelarskie

I. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ KROJOVANÝCH VČELAŘŮ A PŘÁTEL ČESKA, SLOVENSKA A POLSKA

18. června 2011 ve Skaličce

(u Hranic na Moravě) sokolovna a výletiště

Program setkání:
8:00 – 9:00 Příjezd účastníků I. mezinárodního setkání krojovaných včelařů Česka, Slovenska a Polska
9:00 – 10:00 Průvod obcí Skalička s hudebním doprovodem, předání medových darů starostce obce Skalička
10:00 – 12:30 Přednášky včelařských odborníků v rámci osvětové činnosti:

Mgr. Luděk Sojka (člen předsednictva republikového výboru ČSV)

Ing. Dalibor Titěra, CSc. (zástupce ředitele Výzkumného ústavu včelařského, vedoucí výzkumu, vedoucí zkušební laboratoře kvality medu)

12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:00 Přednáška o nutnosti a významu včel pro opylování zemědělských kultur a sadů a zachování biodiverzity
14:00 – 16:00 Přednáška o prospěšnosti včelích produktů a apiterapie na lidský organiznus:

MUDr. Jana Hajdušková (praktická lékařka)

16:00 – 17:00 Ukázka moderního kočovného zařízení pro šestnáct včelstev:

Jaroslav Juráň (Skalička)

 

Popagace nových včelích úlů a moderního včelařského vybavení:

Antonín Váhala (Mštěnovice)

Miroslav Sedláček (Bučovice)

Firma Kovář (Výrobce nerezových medometů a příslušenství, Hutisko-Solanec)

V průběhu akce bude probíhat:

  • přehlídka včelařských krojů
  • kurz pečení a zdobení medového pečiva
  • doprovodný program pro děti (soutěž o nejlepší umělecký výtvor s včelařskou tématikou, vědomostní soutěž o životě včel)
  • vystoupení dětí a tanečníků ze Skaličky
  • k tanci i poslechu zahraje dechová hudba Lidečanka

Organizační informace:

1)      Účastnický poplatek činí 170 Kč / osobu (poplatek zahrnuje oběd, kávu a malé občerstvení)

2)      Přihlášení na akci je možné do 1.6.2011 na adrese: Jaroslav Juráň, Skalička 167, 753 52 Skalička u Hranic, na tel: 604 639 406 nebo mailem: vcelarstvi.juran@email.cz

3)      Účastnický poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou nebo na účet ZO Skalička vedený u ČSOB: 242066934/0300 variabilní symbol Vám bude přidělen při přihlášení.

4)      V případě neúčasti přihlášeného je nutné poslat náhradníka, účastnický poplatek se nevrací!

5)      Doklad o zaplacení je zároveň vstupenkou na akci, vezměte jej s sebou, prezence proběhne podle variabilního symbolu.

6)      Parkování pro autobusy a osobní automobily bude zajištěno v blízkém okolí akce.

7)      Aktuální informace naleznete na www.vcelarstvi-juran.cz

Jaroslav Juráň

předseda ZO Skalička

 

Srdečně zvou včelaři ze Skaličky

Źródło: Polsko-Słowacki festyn pszczelarski

Written by admin on Maj 28th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie plakaty lublin skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy