Pieniądze dla pszczół   no comments

Posted at 10:20 am in Bioróżnorodność

IP/10/1121

Bruksela, dnia 14 września 2010 r.

Zwiększenie wsparcia UE dla sektora pszczelarskiego

W dniu dzisiejszym Komisja zatwierdziła programy krajowe 27 państw członkowskich mające na celu poprawę produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich w latach 2011-2013. Wkład UE w finansowanie tych programów wzrósł o prawie 25 proc. w porównaniu do poprzedniego okresu (2008-2010), z 26 mln euro do 32 mln euro rocznie.

Dobra kondycja sektora pszczelarstwa jest delikatną kwestią ze względu na podstawową rolę pszczół w procesie zapylania. Od kilku lat sektor ten boryka się z bezprecedensową śmiertelnością pszczół. Jest ona nie tylko źródłem trudności ekonomicznych dla pszczelarzy, ale również stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Programy krajowe są obecnie jedynym narzędziem umożliwiającym częściową rekompensatę utraty pszczół. Państwa członkowskie są zadowolone z korzyści, jakie przyniosły te programy, a pozytywny wpływ środków finansowanych w ramach programów krajowych w sektorze jest również powszechnie dostrzegany przez pszczelarzy.

W związku z powyższym Komisja postanowiła zwiększyć całkowity roczny budżet przeznaczony na współfinansowanie programów krajowych do 32 mln euro rocznie w latach 2011, 2012 i 2013, w porównaniu z poziomem unijnego współfinansowania, które było dostępne w okresie 2008-2010 (26 mln euro). Pozwoli to na zwiększenie skuteczności programów i wykazanie proaktywnego podejścia Komisji do rozwiązywania problemów bardzo wrażliwego sektora.

Wszystkie państwa członkowskie przekazały Komisji swoje krajowe programy pszczelarskie. Programy te obejmują różne działania: zwalczanie warozy, racjonalizację sezonowego przenoszenia uli, wsparcie dla laboratoriów, zasiedlanie uli, stosowane programy naukowo-badawcze i wsparcie techniczne. Wszystkie 27 programów kwalifikuje się do współfinansowania.

W załączniku: Liczba uli w każdym państwie członkowskim oraz roczne finansowanie programów (wkład UE i całkowita kwota) na poszczególne lata.

Przebieg procedury

Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku przewiduje wsparcie finansowe dla sektora pszczelarskiego. Każde państwo członkowskie ma możliwość zgłoszenia raz na trzy lata krajowego programu pszczelarskiego mającego na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich, obejmującego badanie struktury sektora. Wszystkie państwa członkowskie wyraziły zainteresowanie w tymi programami na kolejny okres (2011-2013).


[1] Rozporządzenie Rady (WE) 1234/2007 z dnia 16 listopada 2007 – art. 107 do 109.

Źródło: Pieniądze dla pszczół

Written by admin on Wrzesień 17th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie w lublinie skanowanie lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie Lublin serwis ekspresów serwis ekspresów do kawy w Lublinie skanowanie dokumentacji lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin