Konsolidacja Pszczelarzy Polskich ?   no comments

Posted at 1:40 pm in Nowinki pszczelarskie

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego
Szanowny Pan Tadeusz Sabat

Na wstępie pragnę podziękować Panu za odpowiedź, za to, że znalazł Pan chwilę czasu w okresie wielu imprez, uroczystości pszczelarskich, zaproszeń „tu i tam” i wielu zapewne wyjazdów. Ubolewam jednak, że nie znalazł Pan chwili czasu, w sierpniu roku ubiegłego, tuż po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Wniosek Zespołu Roboczego d.s. pszczelarstwa dotyczący zapobiegawczego zawieszenie stosowania środków ochrony roślin na bazie substancji aktywnych z grupy neonikotynoidów* i nie odpowiedział Pan krótko na „zasadne publiczne pytanie”, tak jak to zrobiło kilka organizacji pszczelarskich a jedynie PZP milczał. Zatem powtórzę pytanie licząc na odpowiedź.

„Zasadne publiczne pytanie”.

Szanowni Państwo,
w związku z medialną informacją z Wielkiej Brytanii z 4 maja 2010
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7116321.ece
a to że w tym roku po raz pierwszy od 12 lat The British Beekeepers’
Association* (Brytyjski Związek Pszczelarzy) odstąpił od umowy sponsorskiej firm chemicznych Bayer Crop Sciences and Syngenta w łącznej kwocie 17500  Funt szterling rocznie, zasadne wydaje się publiczne pytanie:
czy w Polsce organizacje, instytucje są sponsorowane przez firmy chemiczne?

Pytanie kieruję do wszystkich polskich organizacji pszczelarskich i instytucji
około-pszczelarskich.

Pytanie wydaje się być tym bardziej zasadne (w kontekście negatywnej odpowiedzi
MRiRW), że w Wielkiej Brytanii wniosek o zawieszenie neonikotynoidów został
złożony nie przez związek pszczelarski a przez organizacje rolnictwa
ekologicznego Soil Association w październiku 2009. Niestety bezskutecznie.

Wniosek o zawieszenie wraz z wykazem Organizacji wnioskujących:
http://www.buglife.org.uk/Resources/Buglife/revised%20neonics%20report.pdf
Odpowiedź DEFRA:
https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/downloadNews.cfm?id=47
Tłumaczenia tekstów:
http://bartnik.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=25&start=10#p1198

 

*BBKA jest największą brytyjską organizacja pszczelarską,
ponadto funkcjonuje kilkanaście innych, mniejszych organizacji pszczelarskich.

Panie Prezydencie,

Protesty bywają różne. Pamiętam z czasów minionych, że opornik wpięty w klapę kurtki lub marynarki też był protestem. Nie proponowałem konkretnej formy protestu, a tym bardziej nie wzywałem do protestu „na barykadach” !  Daleki jestem od protestu z fajerwerkami etc. Owszem, wzywałem do wsparcia francuskich pszczelarzy tak jak to uczynili np. pszczelarze z Włoch, z Niemiec i innych krajów.

W ramach protestu można było np. oflagować albo oplakatować siedzibę organizacji,  pasieki, udzielić wywiadu miejscowym mediom i tym oto sposobem rzetelnie poinformować społeczeństwo  o problemach pszczelarskich związanych ze stosowaniem neonikotynoidów w rolnictwie i być może przy okazji przyszłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powiadomić o Międzynarodowym Dniu protestu pszczelarzy na całym świecie i wyjaśnić cel protestu.

Panie Prezydencie, pisze Pan o istnieniu Zespołu Roboczego d.s. pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To ja Panu przypomnę, że na jednym ze spotkań Zespołu poszerzonym o przedstawicieli zarządów organizacji pszczelarskich w temacie negatywnej odpowiedzi MRiRW na wniosek Przewodniczącego Zespołu o udostępnienie wyników badań dotyczących wpływu na pszczoły uzgodniono wspólne stanowisko – „zastosować wszelkie możliwe metody w celu uzyskania dostępu do dokumentacji”. I Pan to stanowisko poparł!
Wydaje się, że jedyną skuteczną metodą było postępowanie sądowe.

Panie Prezydencie,

dla mnie nie ma znaczenia kto był, kto jest albo kto będzie Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla mnie Minister to konstytucyjny organ władzy państwowej – być może dla Pana – Minister to ten albo inny kolega partyjny ale czy ma to jakieś znaczenie?

Owszem napisałem „bo tak trzeba” i powtórzę BO TAK TRZEBA -

*Sądeckie: naćpane pszczoły, urzędnicy obojętni*

http://www.gazetakrakowska.pl/nsacz/436902,sadeckie-nacpane-pszczoly-urzednicy-obojetni,id,t.html?cookie=1

*Pszczelarz z Tylicza wygrał z ministrem*

http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/459467,pszczelarz-z-tylicza-wygra%20l-z-ministrem,id,t.html?cookie=1

*Za dwa lata pszczoły mogą wyginąć! Protest pszczelarzy w Stróżach*

http://sadeczanin.info/aktualnosci/art/26049

*Giną pszczoły, zginie człowiek?*

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kraj/1181872-gina-pszczoly-zginie-czlowiek.html,0:pag:2,0:pag:3#nav0

*Sądeccy pszczelarze idą na sądową wojnę*

http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/462517,sadeccy-pszczelarze-ida-na-sadowa-wojne,id,t.html

*Ratujmy pszczoły!*

http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/462501,Ratujmy-pszczoly

*Co ukrywa władza*

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/magazyny/magazyn-piatek/1183029-co-ukrywa-wladza.html

*Co byśmy zrobili bez pszczół?*

http://www.miastons.pl/99,2505,Co_bysmy_zrobili_bez_pszczol.htm

*Dziennikarze w Sądeckim Bartniku*

http://bartnik.pl/pl/aktualnosci/390-dziennikarze-w-sadeckim-bartniku

*Dramat pszczół dramatem człowieka*

http://www.ppr.pl/artykul-dramat-pszczol-dramatem-czlowieka-164964-dzial-1.php

SPRAWOZDANIE  w sprawie zdrowia pszczół miodnych i wyzwań dla sektora pszczelarskiego

25 październik 2011

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0359+0+DOC+XML+V0//PL#title1
 *wymiana korespondencji Zespołu Roboczego d.s. pszczelarstwa z MRiRW na stronie http://bartnik.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=2172

z poważaniem

Tadeusz Kasztelan – Związek Pszczelarzy Zawodowych

Szanowny Pan,

Tadeusz Kasztelan

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

 

Pragnę serdecznie Panu podziękować za informację o planowanym proteście francuskich pszczelarzy i wsparciu przez Pana tego protestu. Wzywa mnie Pan, bym stanął na czele protestu „bo tak trzeba” – brakuje tylko słów „na barykady”.

Proszę wybaczyć, ale gdyby 28 000 pszczelarzy – członków PZP – zaczęło pisać do Pana i wzywać lub zapraszać tu i tam, to co by Pan zrobił?

Ja szanuję władze statutowe Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, ale zapytam Pana wprost – czy Zarząd SPZ akceptuje Pańskie propozycje protestu? Myślę, że nawet Pan nie wie kto będzie Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i czy już będzie 15 października nowy rząd. Kro zrozumie cel protestu? Protest dla protestu nie ma sensu.

Zarząd PZP w dniu 4 października zapoznał się z Pana apelem i stwierdził, że postulaty o ochronie pszczół są słuszne, ale muszą być rzetelnie przedstawione całej społeczności wraz z odmową ich realizacji przez administrację rządową.

W dniu dzisiejszym wiemy, że toczy się proces legislacyjny w sprawie nowej ustawy regulującej sprawy ochrony roślin i stosowania środków chemicznych w rolnictwie o czym szeroko pisaliśmy w „Pszczelarzu Polskim”. Wiemy również, że istnieje Zespół Roboczy d/s pszczelarskich przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi składający się z przedstawicieli nauki pszczelarskiej, SPZ, Polanki i PZP. Znaczny jest również fakt, że zawiesił Pan swoje członkostwo w tym Zespole, z związku ze sporem Pana z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polski Związek Pszczelarski będzie postępował roztropnie, bez oznaki fajerwerków, ale zgodnie z obowiązującym prawem i pszczelarską racją stanu. Dlatego też nie widzimy możliwości angażowania się w protest przez Pana proponowany.

 

Pozdrawiam

Tadeusz Sabat

Źródło: Konsolidacja Pszczelarzy Polskich ?

Written by admin on Listopad 8th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie lublin hempla lublin wydruki lublin centrum projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format