Konferencja Ekologiczna   no comments

Posted at 1:20 pm in Nowinki pszczelarskie

Ogólnopolska konferencja „Temat: Rzeka. Ekologia, ludzie, rozwój – budowanie partnerstw w inicjatywach nadrzecznych”. Warszawa, 4-5 listopad 2010.

Konferencja umożliwi spotkanie się studentom, przedstawicielom instytucji, firm i organizacji – zwłaszcza uczestnikom warsztatów. Podczas konferencji powołana zostanie Ogólnopolska Sieć Animatorów Rzek.

Cele:
- Prezentacja dobrych praktyk inicjatyw nadrzecznych w obszarze ekologii, kultury, planowania przestrzennego, w tym rewitalizacji oraz działań aktywizujących społeczność lokalną.
- Budowanie Partnerstw w inicjatywach nadrzecznych.

Uczestnicy:
Konferencja ma zasięg ogólnopolski. Uczestnikami konferencji będą naukowcy, studenci, ale także działacze i członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy państwowych instytucji (RZGW, RDOŚ), samorządów, które chcą zaangażować się w działania nad rzeką.  Będzie to bardzo różnorodna grupa złożona zarówno z naukowców, jak i praktyków, którzy wyniki badań mogą zaimplementować w swoich działaniach.

Tematyka:
Można nadsyłać abstrakty 15 minutowych wystąpień (do 1000 znaków) w następujących kategoriach:
1) Ekologia a prawo w działaniach nadrzecznych
2) Planowanie przestrzenne oraz zagospodarowanie i rewitalizacja terenów nadrzecznych
3) Działania nadrzeczne angażujące społeczność lokalną (zachęcamy do prezentacji działań lokalnych włączających społeczność lokalną, zarówno pomysłów na projekty, jak i dobrych praktyk w tym zakresie)
4) Działania kulturalne na nabrzeżach, które wywierają wpływ na zrównoważony rozwój terenów nadrzecznych (zapraszamy do prezentacji programy edukacyjne i imprezy, festiwale ożywiające przestrzeń publiczną na nabrzeżach).

Czas trwania;  Miejsce:

4-5 listopad 2010

Godz. 10.00 – 17.00

Uniwersytet Warszawski

Biblioteka Uniwersytecka

Sala 256

ul Dobra 56

Źródło: Konferencja Ekologiczna

Written by admin on Październik 14th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy