Jak przechowywać miody   no comments

Posted at 5:20 am in Nowinki pszczelarskie

Miód, będący produktem naturalnym, wymaga bardzo starannego prze chowywania. Zasadniczo posiada nieograniczony okres trwałości, ale w czasie przechowywania starzeje się i po kilku latach traci swoje włas ności biochemiczne. W pierwszym okresie przechowywania pod wpływem enzymów znajdu jących się w miodzie mogą nadal zachodzić pewne korzystne przemiany, np. inwersja sacharozy do cukrów prostych. Obserwuje się wówczas spadek zawartości sacharozy i wzrost ilości cukrów redukujących. Szyb kość zmniejszania się ilości sacharozy jest związana z jej stężeniem, zawartością wody w miodzie oraz temperaturą przechowywania. W procesie starzenia się miodu następuje powolne obniżanie się aktyw ności enzymów oraz stopniowe ulatnianie się substancji aromatycznych, wskutek czego zmniejsza się intensywność zapachu, (i-fruktofuranozydaza szybciej ulega inaktywacji niż a-amylaza. Procesy te przyspiesza dzia łanie energii promienistej. L. Bornus podaje, że w miodach przechowy­wanych przez 4 lata w słoikach z ciemnego szkła stwierdzono zmniej szenie się aktywności enzymów amylolitycznych o 14,8%, a P-fruktofuranozydazy o 50,6%. Te same miody przechowywane w słoikach z jasnego szkła wykazały spadek aktywności odpowiednio o 22 i 71,5%. Jednocześnie zawartość hydroksymetylofurfuralu zwiększyła się o 1—2%. Miód jest produktem bardzo higroskopijnym. Przechowywany w nie­odpowiednich warunkach łatwo wchłania wilgoć z powietrza. Następuje wówczas rozrzedzenie górnej warstwy. Miód może ulegać fermentacji lub pleśnieniu. Fermentację miodu przyspiesza obecność zarodników grzy bów i drożdży. Miody zafermentowane wykazują mniejszą ilość cukrów redukujących, a kwasowość ich wzrasta. Posiadają one konsystencję „ciasta”, a objętość ich szybko się powiększa. Potocznie mówi się, że miód „rośnie”. Miody przechowuje się w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. 4—20°C, przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 65—70%. Ze względu na łatwość wchłaniania obcych zapachów miodów nie należy przechowywać z produktami odznaczającymi się swoistym, silnym aro matem. Podczas magazynowania miód jest narażony na działanie różnych szkodników, przede wszystkim rozkruszka i mrówek. Należy go także zabezpieczyć przed takimi owadami, jak pszczoły, trzmiele, osy i motyle.

Źródło: Jak przechowywać miody

Written by admin on Sierpień 24th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
drukowanie skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco wydruki lublin centrum tanie formaty lublin wielkoformatowe format serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format