Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 w województwie lubelskim   no comments

Posted at 6:40 pm in Nowinki pszczelarskie

Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 w województwie lubelskim

Europejskie Dni Dziedzictwa są największym w Europie projektem społecznym i edukacyjnym, najważniejszym świętem zabytków Starego Kontynentu.W Polsce organizatorzy i koordynatorzy EDD przygotowują co roku przeszło 1500 imprez. Z możliwości uczestniczenia w nich korzysta kilkaset tysięcy Polaków.Celem EDD 2010 jest ukazanie wartości zabytków techniki i ich znaczenia dla narodowego dziedzictwa kulturowego, szerzenie wiedzy na ich temat, zaprezentowanie jak niegdyś wyglądała produkcja przemysłowa.
Od pomysłu do przemysłu

Europejskie Dni Dziedzictwa są największym w Europie projektem społecznym i edukacyjnym, najważniejszym świętem zabytków Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii, podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie święta na wzór zainicjowanych w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp był dotychczas ograniczony. Przedsięwzięcie to cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowało Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

W Polsce organizatorzy i koordynatorzy EDD przygotowują co roku przeszło 1500 imprez. Z możliwości uczestniczenia w nich korzysta kilkaset tysięcy Polaków. Mają oni niepowtarzalną okazję całkowicie bezpłatnie, pod opieką przewodników, zwiedzić miejsca, które na co dzień są dla nich niedostępne, odkryć historię swojego regionu, poznać jego często nieznane i niedoceniane bogactwo kulturowe oraz dowiedzieć się, jak wyglądało życie naszych przodków.

Celem EDD 2010 jest ukazanie wartości zabytków techniki i ich znaczenia dla narodowego dziedzictwa kulturowego, szerzenie wiedzy na ich temat, zaprezentowanie jak niegdyś wyglądała produkcja przemysłowa. Organizatorzy polskiej edycji EDD pragną zwrócić uwagę na architekturę poprzemysłową, polską myśl techniczną, dzieła polskich wynalazców i projektantów, przykłady naszego oryginalnego wzornictwa, a także przypomnieć ginące zawody oraz związane z działalnością produkcyjną, obecnie często już zapomniane tradycje, święta i obrzędy. Tegoroczne ogólnopolskie otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 11 września w Żyrardowie, słynącego ze swojej osady fabrycznej, uważanej obecnie za jedyny w Europie zachowany w całości, zespół urbanistyczny miasta przemysłowego z XIX i początków XX wieku.

Ogólnopolskim koordynatorem Projektu EDD jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.edd2010.pl.
PROGRAM EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2010 W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM „OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU”

BEREZÓWKA /gm. Zalesie, pow. bialski/ Miejsce: Szkoła Podstawowa w Berezówce

5–30 września

Wystawa wyrobów rękodzielniczych: kilimy, dywany, serwetki, serwety, jaśki, bieżniki, chodniki, dawne stroje.

7 września

09.50–10.10 oraz 10.15–10.35 – Test dla dzieci na temat wyrobów rękodzielniczych.

8 września

11.00–11.10 – Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Ginące zawody i zabytki techniki”.

9 września

11.00–11.20 – Odczytanie własnych utworów literackich przez Leona Szabluka. 11.20–11.40 – Opowiadanie legend w interpretacji Bogusława Hawryluka.

16 września

11.00–11.20 – Rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów laureatom konkursów. Organizator: Szkoła Podstawowa w Berezówce , 21–512 Zalesie DOKUDÓW /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/ Miejsce: Pracownia Obrzędowości i Gwary, Dokudów 37

18 września

11.00 – 12.00 – Plenerowe pokazy zwyczajów i obrzędów: „Jak w Dokudowie kapustę kwasili”, „Matka prać”– pranie ługiem z popiołu. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska Strony internetowe: www.gokbp.pl

HRUBIESZÓW /m. Hrubieszów, pow. hrubieszowski/ Miejsce: Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, l. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów

11, 12 września 10.00 -17.00

Wystawa „Od włókna lnu do tkaniny” o historii produkcji materiałów lnianych na warsztatach tkackich (wstęp wolny; wszystkie grupy wiekowe)

14 września 10.00 i 13.00

Warsztaty „Od włókna lnu do tkaniny” – przedstawienie obróbki lnu i wykonanie z niego tkaniny oraz pokazanie współczesny rozwój tkactwa na terenie powiatu hrubieszowskiego

HRUD /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/ Miejsce: Pracownia Tkacka, Hrud 121

19 września

11.00–20.00 – Otwarcie Pracowni Tkackiej połączone z nadaniem imienia Stanisławy Baj – najstarszej tkaczki na Podlasiu. –    „Kraina pereborem tkana” – prezentacja sieci pracowni tkackich na terenie gminy i powiatu Biała Podlaska. – Ogłoszenie wyników konkursów, które odbyły się w pracowniach ginących zawodów w dniu 18 września w ramach wydarzeń związanych z promocją szlaków edukacyjnych ginących zawodów na terenie gminy Biała Podlaska –    „Szlaki turystyczne krainy pereborem tkanej” – panel dyskusyjny. –    „Tradycja a współczesność – perebor w dolinie Bugu i Krzny” – otwarcie wystawy pokonkursowej. –    „Ocalmy od zapomnienia” – pokaz filmu. –    „Z kufra babci do szafy wnuczki” – pokaz mody wiejskiej z XIX wieku oraz współczesnych rozwiązań w garderobie, łączących nowoczesne trendy z tradycyjnymi elementami. –    „Len na zdrowie!” – prezentacja wyrobów leczniczych i technicznych. –    Spacer po najciekawszych zakątkach miejscowości. –    „Goście na weselu podlaskim” – plenerowa prezentacja obyczajów związanych z weselem w wykonaniu kapel i zespołów ludowych. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska Strony internetowe: www.gokbp.pl

HUSINKA /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/ Miejsce: „Galeria wiejska”, Pracownia Garncarstwa i Malarstwa, Husinka 26
18 września 10.00–11.00 – Wspólne malowanie i rzeźbienie. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska Strony internetowe: www.gokbp.pl KOŁACZE /gm. Stary Brus, pow. włodawski/ Miejsce: Skansen Zagroda Poleska, Kołacze 120 11 września     10.00–16.00 – Pokazy ginących zawodów: strzecharz, garncarz, wikliniarz, plecionkarz, kowal i in. 10.00–17.00 – Wycieczki trasą ścieżki edukacyjnej „Kołacze czyli kołatanie…” 12.00–12.30 – Uroczyste otwarcie skansenu Zagroda Poleska. 12.00–16.00 – Spotkania młodzieży szkolnej z przedstawicielami ginących zawodów. 12.30–18.00 – Zwiedzanie skansenu i nowych wystaw etnograficznych oraz stanowisk do wyrobu lin oraz mat trzcinowych. 15.00–16.00 – Pokazy obrzędowej obróbki lnu – Zespół Zielawa z Rossosza. 12 września 10.00–16.00 – Pokazy ginących zawodów i umiejętności: strzecharstwo, wikliniarstwo, hafciarstwo, tkactwo, powroźnictwo i wyrób mat z trzciny. 10.00–17.00 – Zwiedzanie Zagrody Poleskiej i ścieżki edukacyjnej. 12.00–16.00 – Spotkania młodzieży szkolnej z przedstawicielami ginących zawodów . 15.00–16.00 – Pokazy i warsztaty Zespołu z Hołowna – wyplatanie kwiatów. 12.00–17.00 – Pokazy Słowiańskiego Grodu z Wólki Bieleckiej – bicie monet, pisanie gęsim piórem, wyrób starej biżuterii. Organizator: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, Kołacze 120, 22 –244 Stary Brus Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; Starostwo Powiatowe we Włodawie; Urząd Gminy w Starym Brusie; Muzeum Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego. Strony internetowe: www.karczmapoleska.pl KRASIENIN /gm. Niemce, pow. lubelski/ Miejsce: Zespół Szkół w Krasieninie, 21–025 Niemce 18 września 09.00–11.00 – „Dzieje pewnych wynalazków” – widowisko słowno–muzyczne ukazujące przeszłość i teraźniejszość naszej Małej Ojczyzny w perspektywie cywilizacyjnych osiągnięć. Organizator: Zespół Szkół w Krasieninie, 21–025 Niemce; Rada Rodziców Zespołu Szkół w Krasieninie; Koło Gospodyń Wiejskich w Krasieninie; Szkolne Koło Gospodyń. Strony internetowe: www.zs.krasienin.com KRYŁÓW /gm. Mircze, pow. hrubieszowski/ Miejsce: Zespół Szkół w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4 19 września 13.00 – Cykl prelekcji Henryka Żurawskiego i Ryszarda Wieczorka /regionalistów związanych z Towarzystwem Przyjaciół Kryłowa i okolic/ połączonych z prezentacją fotografii: –    Historia młynów na przestrzeni 500 lat. –    Kuźnie jako drobne zakłady usługowo–wytwórcze. – Port rzeczny w Kryłowie i transport wodny po Bugu. –    Kolej konna. –    Historia kryłowskich cegielni. –    Przedwojenne drobne rzemiosło. Organizator: Zespół Szkół w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4, 22–530 Mircze Strony internetowe: www.szkola–krylow.republika.pl
LUBLIN /m. Lublin, pow. lubelski grodzki/ Miejsce: Muzeum Lubelskie, ul. Zamkowa 9 i oddziały: KRAŚNIK, LUBARTÓW, ŁĘCZNA, NAŁĘCZÓW 11 września 09.00–16.00 – Wystawy stałe i czasowe bezpłatnie udostępniane dla zwiedzających we wszystkich oddziałach Muzeum Lubelskiego: Muzeum Historii Miasta Lublina, Brama Krakowska, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3 Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”, ul. Uniwersytecka 1 Dworek Wincentego Pola, ul. Kalinowszczyzna 13 Muzeum Regionalne w Łęcznej, Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Muzeum Regionalne w Kraśniku, Muzeum Regionalne w Lubartowie. Organizator: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 20–117 Lublin, ul. Zamkowa 9 Strony internetowe: www.zamek–lublin.pl Miejsce: Izba Drukarstwa ul. Żmigród 1 11 września 11.00, 13.00, 15.00 –    Zwiedzanie Izby Drukarstwa. –    Prezentacja działania starych maszyn drukarskich. –    Drukowanie druków okolicznościowych. –    Prezentacja strony internetowej dotyczącej historii przemysłu lubelskiego i architektury poprzemysłowej Lublina. Organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21; Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1 Strony internetowe: www.tnn.pl; www.teatrnn.pl; www.pamiecmiejsca.teatrnn.pl Miejsce: Kościół Ewangelicko–Augsburski Św. Trójcy, ul. I Armii Wojska Polskiego 10 11 września 16.00–16.45 – Projekcja filmu Andrzeja Nera „Luteranie w Lublinie – historia nieprzerwana”. 16.45–17.00 – Prezentacja multimedialna przedstawiająca obiekty związane z działalnością przemysłowców ewangelickich w Lublinie (budynki fabryczne, instytucje użyteczności publicznej oraz kulturalnej itp.). 17.00–17.50 – Projekcja filmu Andrzeja Nera „Koloniści”. 17.50–18.15 – Prezentacja wystaw: „Ewangelicy lubelscy – wczoraj i dziś” oraz „Biskupi trudnych czasów – ks. dr Aleksander Schoeneich i ks. dr Juliusz Bursche”. Organizator: Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Lublinie, I Armii Wojska Polskiego 10, 20–078 Lublin Strony internetowe: www.lublin.luteranie.pl Miejsce: Sala Audytoryjna im. Profesora Henryka Raabego Instytutu Biologii UMCS w Lublinie, ul. Akademicka 19. 11 września 18.00 – Wieczorek naukowy „Polski przemysł farmaceutyczny i narzędzia codziennej pracy aptekarzy”. Miejsce: Apteka Muzeum w Lublinie, ul. Grodzka 5a 12 września 12.00 – Zwiedzanie Apteki Muzeum połączone z fachowym objaśnieniem zastosowania eksponatów w codziennej praktyce aptecznej. Organizator: Apteka Muzeum w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20–112 Lublin Miejsce: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19 12 i 19 września 15.30–18.00 – „Bronowice – Bronowiczki – mikrokosmos osady przemysłowej” – wycieczka połączona z prezentacją multimedialną o historii i przestrzeni historycznej wsi Bronowice, miejscu, gdzie w końcu XIX wieku zaznaczyła swą obecność w Lublinie tzw. druga rewolucja przemysłowa. Organizator: Urząd Miasta Lublin, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 20–113 Lublin, ul. Złota 2; Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła, 20–301 Lublin, ul. Fabryczna 19. Strony internetowe: www.um.lublin.pl; http://kultura.lublin.eu/; http://www.michalarchaniol.lublin.pl/ Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13
13–17 września 09.00–15.00 – Wystawa „Przemysł i technika na Lubelszczyźnie”. Prezentacja materiałów archiwalnych związanych z rozwojem przemysłowego krajobrazu regionu od wieku XIX po drugą połowę XX w. /akta, fotografie, plany i projekty dotyczące m.in. lotnictwa, przemysłu samochodowego, infrastruktury komunalnej, produkcji maszyn rolniczych, komunikacji, gorzelnictwa i browarnictwa/. Organizator: Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13, 20–950 Lublin Strony internetowe: www.lublin.ap.gov.pl Miejsce: Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie, Al. Warszawska 71 19 września 10.00 – „Od Ula Dolinowskiego do Półtoraka Lubelskiego”: –    Liturgia w intencji ks. Jana Dolinowskiego w lubelskiej cerkwi. –    Prezentacja Ula Dolinowskiego. –    Prezentacja okolicznościowej publikacji o życiu, pracach badawczych i konstrukcyjnych ks. Dolinowskiego. –    Rozpisanie konkursu plastycznego i wystawa najlepszych prac o tematyce pszczelarskiej. –    Prezentacja miodów i wyrobów pszczelarskich. –    Prezentacja znaczenia naturalnych miodów pitnych dla zdrowia człowieka na przykładzie Półtoraka Lubelskiego. –    Prezentacja multimedialna budownictwa i sztuki cerkiewnej Lubelszczyzny. Organizator : Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Al. Warszawska 71, 20–803 Lublin Strony internetowe: www.grekat.stalwol.pl Miejsce: Galeria Po Schodach, ul. Bernardyńska 14a pn.–pt. 09.00–19.00, sobota do 15.00 01–30 września – Wystawa i film: „Eugeniusz Kwiatkowski”– mąż stanu, który najlepiej w historii Polski realizował ideę „od pomysłu do przemysłu”. 14–30 września – Wystawa, spotkania, filmy: „Lotniczy Lublin”– pierwsza polska fabryka samolotów Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie oraz „Ludzie Lotniska” – wielcy lotnicy i konstruktorzy, członkowie Aeroklubu Lubelskiego/. 01–30 września – „Zegary”– wystawa dotycząca budowy i działania zegarów, pojęcia czasu oraz zawodu zegarmistrza. Wstęp wolny, w przypadku grup konieczne wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne tel./fax: (81) 53 208 53 Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, Dział Programów i Promocji, 20–109 Lublin, ul. Bernardyńska 14a Strony internetowe: www.mdk2.lublin.pl Miejsce: Galeria Ratusz, pl. Wł. Łokietka 1 01–13 września – Wystawa, spotkania, filmy: „Lotniczy Lublin”– pierwsza polska fabryka samolotów Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie oraz „Ludzie Lotniska” – wielcy lotnicy i konstruktorzy, członkowie Aeroklubu Lubelskiego/. 14–21 września – Wystawa i film: „Eugeniusz Kwiatkowski”– mąż stanu, który najlepiej w historii Polski realizował ideę „od pomysłu do przemysłu”. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, Dział Programów i Promocji, 20–109 Lublin, ul. Bernardyńska 14a Współpraca: Kancelaria Prezydenta UM Lublin Strony internetowe: www.mdk2.lublin.pl
ŁOMAZY /gm. Łomazy, pow. bialski/ Miejsce: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łomazach, ul. Szkolna 18A 13–19 września – Wystawa lokalnego wzornictwa i ginących zawodów: –    Hafciarstwo i koronkarstwo (Łukaszuk, S. Kaczan – Studzianka). –    Szydełkowanie (L. Niedźwiedź – Studzianka, M. Łaska – Kopytnik). –    Tkactwo (J. Krasa – Wola Dubowska). –    Rzeźbiarstwo (M. Mikiciuk). –    Wybór bankuchów (D. Tokarska – Koszoły). Organizator: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łomazach, ul. Szkolna 18A, 21–532 Łomazy Strony internetowe: http://szkolalomazy.pl MIĘDZYRZEC PODLASKI /m. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski/ Miejsce: Sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Warszawska 37; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II–go, Szkolne Muzeum Historyczne, ul. Leśna 2 11 września 10.00–15.00 – Konkurs wiedzy historycznej „Od cechu do Małej Ameryki”. 11–12 września 10.00–13.00 – Dni otwarte Szkolnego Muzeum Historycznego. Organizator: Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Międzyrzec Podlaski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Strony internetowe: www.miedzyrzec.pl; www.miedzyrzecgmina.pl; www.kultura.miedzyrzec.pl MOŚCICE DOLNE /gm. Sławatycze, pow. bialski/ Miejsce: Mościce Dolne 11 września 17.00 – „Polescy Olędrzy z Nejdorf i Nejbrow (historia, tradycja, rzemiosło)”: –    Sympozjum popularnonaukowe połączone z prezentacją multimedialną. –    Wieczór wspomnień przy ognisku połączony z muzą na olęderską nutę. –    Wystawa eksponatów i starych fotografii związanych z historią i tradycją Olędrów. 12 września 14.00 – Kiermasz wyrobów rzemieślniczych (rzemiosło olęderskie) połączony z występami kapel ludowych i instrumentalistów. –    Warsztaty ginących zawodów. –    Degustacja tradycyjnych potraw regionalnych. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Sławatyczach, Rada Sołecka miejscowości Mościce Dolne Strony internetowe: www.slawatycze–gmina.pl PAWŁÓW /gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski/ Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 2 18 września „Od pomysłu do przemysłu” – Pawłowskie Zagłębie Gliny i Rzemiosł Różnych 13.00–15.00 – Pokaz filmów archiwalnych o garncarstwie oraz konkurs na reportaż o rzemiośle pawłowskim. 15.00–18.00 – Warsztaty garncarskie z pokazem wypału w piecu tradycyjnym, pokazy bednarskie. 15.00–21.00 – Gawędy przy ognisku. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, ul. Szkolna 2, 22–172 Pawłów Strony internetowe: www.pawlow.org.pl; www.ug.rejowiec.pl ; www.chelm.pl
PERKOWICE /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/ Miejsce: Pracownia Kulinariów Regionalnych, Perkowice 18 września 12.00–13.00 – „Jak pachnie ciasto” – pokazy zdobienia i wypieku korowaja podlaskiego. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska Strony internetowe: www.gokbp.pl PSZCZELA WOLA /gm. Strzyżewice, pow. lubelski/ Miejsce: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, Pszczela Wola, 923–107 Strzyżewice 18 września 11.15–21.00 – Wykład i prezentacja multimedialna: „Wpływ działalności pszczelarskiej ks. Jana Dolinowskiego na rozwój pszczelarstwa w Polsce”. 11.15–13.00 – Wystawa „Księga mądrości”– krótka historia pierwszego polskiego ula ks. Jana Dolinowskiego. 13.00–14.00 – Wycieczka dydaktyczna pod hasłem „Od kwiatka do miodu”. 14.00–16.00 – Warsztaty pszczelarskie: prezentacja sprzętu pszczelarskiego, wytapianie wosku, wyrób świec woskowych. 16.00–17.30 – Widowisko obrzędowe „Miodobranie na przestrzeni wieków” oraz pokaz zastosowania leziwa. 17.30–18.30 – Konkurs wiedzy o pszczelarstwie „Co w ulu bzyczy ?” i biesiada „Miodem płynąca” (degustacja potraw i napoju na bazie miodu). Organizator: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Pszczela Wola, 23–107 Strzyżewice Strony internetowe: www.apis.pl Miejsce: Izba Pamięci, Skansen, Technikum Pszczelarstwa w Pszczelej Woli 18 września 09.00–15.30 – Prezentacja: „Skąd się bierze miód” poświęcona pracy pszczelarza i organizacji pasieki oraz lekcja „Jak powstaje mąka”, której zakończeniem będzie zwiedzanie młyna. Wycieczka pod hasłem „Wykorzystanie miodu w przemyśle, medycynie i w życiu codziennym”. Organizator: Miejskie Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej, ul. Karpińskiego 8, 24–100 Puławy. PUŁAWY /m. Puławy, pow. puławski/ Miejsce: Biblioteka Miejska Filia nr 4, Puławy ul. Włostowicka 26 13 września     09.00–9.45 oraz 10.30–11.15 – „Fabryka książek – jak powstaje książka” – zajęcia edukacyjne o ginących zawodach związanych z powstawaniem książek. Organizator: Biblioteka Miejska Filia nr 4, ul. Włostowicka 26, 24–100 Puławy. Miejsce: Biblioteka Miejska w Puławach, ul. Głęboka 7a, Oddział dla dzieci 13 września 10.00–10.45 oraz 11.00–11.45 – „Zawody które zanikają”– zabawa edukacyjna dla dzieci przedszkolnych. 14 września 10.00–10.45– „Zawody które zanikają”– zabawa edukacyjna dla dzieci przedszkolnych. Organizator: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 7a, 24–100 Puławy. Miejsce: Miejskie Przedszkole nr 14 im. Cz. Janczarskiego, ul. Kołłątaja 17 13–17 września – Cykl imprez dla najmłodszych pod hasłem ”Od pomysłu do przemysłu”: –    Wycieczki do Muzeum PTTK w Puławach i Skansenu w Lublinie, –    Spotkania z przedstawicielami ginących zawodów i artystami ludowymi (kowal, hafciarka, rzeźbiarz, tkacz, wikliniarz, garncarz) –    Spotkanie z konstruktorem rowerów z Gołębia. –    Wystawa „Dawne sprzęty gospodarstwa domowego” –    Zajęcia edukacyjne „Od ziarnka do chleba”, „Podróże dawniej i dziś”. Organizator: Miejskie Przedszkole nr 14, im. Cz. Janczarskiego, ul. Kołłątaja 17, 24–100 Puławy Strony internetowe: http://pulawypnr14.bip.e–zeto.com Miejsce: Biblioteka Miejska Filia nr 2, ul. Sienkiewicza
11–19 września pon.–pt. 11.00–15.00, sob.–niedz. 10.00–16.00 – Wystawa „Od pomysłu do przemysłu”. Projekty Krzysztofa Toczyńskiego”. Organizator: Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 4, 21–300 Radzyń Podlaski Strony internetowe: http://radzrok.home.pl ROMANÓW /gm. Sosnówka , pow. bialski/ Miejsce: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Romanów 25 10 września 10.00–16.00 – Uroczysta inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim połączona z prezentacją programu obchodów EDD 2010. Dzień pod hasłem „Po człowieku pozostaje na ziemi dzieło rąk, które umysł prowadził” poświęcony olbrzymiej, prawie „przemysłowej” twórczości Kraszewskiego w niezliczonych dziedzinach – wyrastającej z poczucia pewnej „misji”, z szacunku dla pracy i dla dzieła rąk ludzkich. –    Referat prof. Józefa Bachórza „Zdziwienia Kraszewskim”. –    Wystawa „Człowiek – instytucja” – (o Kraszewskim pisarzu, publicyście, edytorze, drukarzu itd.). –    Scenka teatralna „Trudy literackiego życia na prowincji”. – Prezentacja fragmentów wspomnień pisarza: „Pisarz o sobie”, „Spojrzenie pisarza na rozwój cywilizacji i przemysłu”, „Kraszewski – drukarz” oraz przegląd tematów, którymi zajmował się Kraszewski: „Kuźnia Tytana czyli od A do Z”. – Prezentacja miejscowych tradycji: obróbki lnu, wełny, produkcji przetworów /dżemów, konfitur oraz nalewek m.in. dereniówki/ oraz domowej produkcji mleczarskiej /serów/. –    Koncert muzyczny – utwory Fryderyka Chopina. 18 września 10.00–16.00 – Dzień pod hasłem „Gwiazdy, ananasy i cukier” poświęcony dziejom Romanowa za czasów Kajetana Kraszewskiego, wspaniałego ziemianina, który próbował wprowadzać bardzo nowatorskie i niezwykłe formy działalności gospodarczo–przemysłowej. –    Referat o Romanowie z czasów Kajetana Kraszewskiego – o uprawie ananasów, o cukrowniach Kraszewskich i Rulikowskich (w Honiatyczach), o naukowych poczynaniach Kajetana – obserwatorium astronomiczne itp.. –    Wystawa „Gwiazdy, ananasy i cukier” dotycząca przedsiębiorczości i naukowych ambicjach Kajetana Kraszewskiego. –    Inscenizacja w wykonaniu uczniów szkół podstawowych przedstawiająca rozwój Romanowa. – Wystawa „Moja babcia tkała dywany” – o tkackich tradycjach Romanowa, Czeputki i okolicy. –    Piknik pod hasłem: „Co kiedyś smakowało”. Organizator: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21–518 Sosnówka Strony internetowe: www.muzeumjik.prv.pl RYKI /m. Ryki, pow. rycki/ Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 2, im. L. Wyczółkowskiego 18 września 11.30–13.30 –    Prezentacja historii Ziemi Ryckiej. –    Podsumowanie konkursu plastycznego. –    Wystawa „Ewolucja przedmiotów codziennego użytku”. –    Prezentacje strojów na przestrzeni 100 lat. – Przegląd piosenek i przyśpiewek ludowych. –    Pokaz tańców ludowych. Organizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach , ul. Wyczółkowskiego 10, 08–500 Ryki Strony internetowe: www.zsz2ryki.pl Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie
18 września 09.00–11.00 – Wystawa rękodzieła artystycznego, scenki rodzajowe i obrzędowe dotyczące pielęgnowania rodzinnych tradycji oraz prezentacja potraw regionalnych. Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Rykach, ul. Słowackiego 12, 08–500 Ryki Strony internetowe: http://loryki.na1.pl; www.ryki.powiat.pl Miejsce: Miejsko–Gminne Centrum Kultury, teren parku 19 września 14.00–20.00 – Wystawa prezentująca zawody i rzemiosła z terenu powiatu ryckiego oraz festyn folklorystyczny /występy zespołów śpiewaczych, prezentacja rzemiosł połączona z warsztatami rzemieślniczymi oraz stoisk z wyrobami/. Organizator: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11, 08–500 Ryki Strony internetowe: www.ryki.pl SITNIK /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/ Miejsce: Łukowice 2 – Pracownia Koronkarstwa 18 września 13.00–14.00 – „Z szydełkiem w ręku” – pokazy powstawania wyrobów rękodzielniczych. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska Strony internetowe: www.gokbp.pl SOBIESZYN /gm. Ułęż, pow. rycki/ Miejsce: Sobieszyn 11 września Impreza plenerowa połączona z wystawą eksponatów związanych z życiem na dawnej wsi. Organizator: Zespół Szkół im. hr. Kajetana Kickiego w Sobieszynie, Sobieszyn 298, 08–504 Ułęż Strony internetowe: www.sobieszynbrzozowa.pl Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie, ul. Sobieszyn 4 19 września Impreza kulturalno–edukacyjna „Ocalmy przeszłość dla przyszłości” związana z przeszłością gminy Ułęż. Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie, ul. Sobieszyn 4, 08–504 Ułęż STYRZYNIEC /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/ Miejsce: Pracownia plastyki Ludowej, Styrzyniec 19 18 września 14.00–15.00 – „Plastyka ludowa dawniej i dziś – Kwiaty z filcu” – pokazy sposobu powstawania prac rękodzielniczych. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska Strony internetowe: www.gokbp.pl SWORY /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/ Miejsce: Pracownia Tańca Ludowego, ul. Szkolna 34 18 września 16.00–17.00 – Gry i zabawy taneczne. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska Strony internetowe: www.gokbp.pl TERESPOL /gm. Terespol, pow. bialski/ Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27 18–19 września 13.00–21.00 – „Nadbużańskie fascynacje” – rękodzieło Południowego Podlasia (pokazy, warsztaty, prelekcje i wystawy związane z tkactwem, koronką frywolitkową i szydełkową oraz tkanie „pasiaków” czyli chodników będących przykładem podlaskiego, oryginalnego, regionalnego wzornictwa. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, 21–550 Terespol, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno–Oświatowe Ziemi Podlaskiej „Podlasie” Strony internetowe: www.mok.terespol.pl, www.stowarzyszeniepodlasie.dvb.pl, www.terespol.pl,
WORONIEC /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/ Miejsce: Pracownia Zdobnictwa Ludowego, Woroniec 10 18 września 15.00–16.00 – „Kwiaty jak żywe”– pokazy sposobu powstawania prac rękodzielniczych. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska Strony internetowe: www.gokbp.pl WÓLKA BIELECKA /gm. Milejów, pow. łęczyński/ Miejsce: „Słowiański Gród”, Wólka Bielecka 7 19 września 12.00–19.00 – Ceremonie i obrzędy słowiańskie. Widowisko plenerowe „Słowiańskie Święto Plonów” Organizator: „Słowiański Gród”, Wólka Bielecka 7, 21–020 Milejów, info@horodyszcze.lbn.pl Strony internetowe: www.horodyszcze.lbn.pl ZAMOŚĆ /m. Zamość, pow. zamojski grodzki/ Miejsce: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego ul. Kamienna 20 1–30 września pon.–pt. 08.00–19.00, sob. 08.00–15.00 – Wystawa „Przemysł Ordynacji Zamojskiej” prezentująca fotografie, publikacje, dokumenty związane z przemysłem Ordynacji Zamojskiej. Organizator: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego , ul. Kamienna 20, 22–400 Zamość Strony internetowe: www.biblioteka.zamosc.pl Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, ul. Staszica 27 17 września–17 października 10.00–17.00 – „Moje miasto dziedzictwem kultury” – wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży. Organizator: Biuro Wystaw A rtystycznych – Galeria Zamojska, ul. Staszica 27, 22–400 Zamość. Strony internetowe: www.bwagaleriazamojska.art.pl Miejsce: Zamość, początek imprezy – Rynek Wielki 18 września 11.00–14.00 – Zamojska Gra Miejska /Misja I/ „Od pomysłu do przemysłu” (w czasie gry uczestnicy będą mieli za zadanie wypełnienie misji na którą składać będzie się szereg zagadek wtajemniczających zawodników w historię Miasta Idealnego). /Impreza skierowana jest do drużyn 3 osobowych, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie do dnia 8 września 2010/. Organizator: Stowarzyszenie „Projekt – Europa”, Wyszyńskiego 39B, 22–400 Zamość Współorganizator: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22–400 Zamość; ZHP Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny, Rynek Wielki 5, 22–400 Zamość Strony internetowe: http://projekteuropa.free.ngo.pl/; www.zamosc.pl; http://zamosc.zhp.pl ŻESZCZYNKA /gm. Sosnówka, pow. bialski/ Miejsce: Ośrodek Kultury, Tradycji i Edukacji, Żeszczynka 41 19 września 10.00–16.00 – Imprez plenerowa „Festiwal Otwartych Zagród”: –    Koncert zespołów ludowych. –    Wystawy zdjęć. –    Wycieczki do zagród miejscowych rzemieślników reprezentujących ginące zawody. –    Rajd rowerowy na orientację. –    Prezentacje multimedialne. Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, Żeszczynka 41, 21–518 Sosnówka Strony internetowe: www.sosnowka.pl; www.otwartezagrody.org

Źródło: Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 w województwie lubelskim

Written by admin on Wrzesień 1st, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie w lublinie skanowanie lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin wydruki z internetu lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format