EKOTECH 2010   no comments

Posted at 8:20 pm in Nowinki pszczelarskie

Blisko 250 wystawców z całego świata, kilkanaście konferencji przyciągnęły 6000 zwiedzających na równolegle odbywających się Międzynarodowych Targach Ekologicznych Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH oraz Międzynarodowych Targach Energetyki ENEX i Odnawialnych Źródeł Energii NOWA ENERGIA w 2010 roku.

Wystawa EKOTECH, co ważne, organizowana jest w regionie, który coraz częściej stawia na ekologię. Na stoiskach firmy oferowały wszystko, co wiąże się z kompleksową i nowoczesną gospodarką odpadami między innymi pojemniki na odpady komunalne i surowce wtórne, prasy hydrauliczne, prasokontenery, młyny do mielenia wykorzystywane w recyklingu czy inne urządzenia umożliwiające bezpieczne i ekonomiczne gromadzenie odpadów. W Targach Kielce prezentowały się przedsiębiorstwa ściśle współpracujące z urzędami gmin i miast oraz zakładami komunalnymi, pomagające w szeregu spraw związanych z oczyszczalniami ścieków i kanalizacji.

EKOTECH W 2010 roku na stoiskach znalazł się szereg ciekawostek. Zaprezentowana została między innymi najnowsza technika utylizacji szkła – implozja. Zapewnia ona przede wszystkim większą wydajność. Odpady szklane nie wymagają wstępnego sortowania ani przygotowywania. Tego typu proces recyklingu to oszczędność czasu i obniżone koszty pracy. Maszyny Krysteline kolportuje firma Metropolis.

Dziękują za wrzucony papier i namawiają do ochrony środowiska. „Gadające kosze” to innowacyjne rozwiązanie, które zaprezentowała firma Juka. Pojemniki mówią różnymi głosami, w zależności od formy, jaką przyjmują. Przechodniów zaczepić może dozorca, pies, biedronka, a nawet delfin. Atrakcyjność formy wyrobów pozwala dodatkowo na wykorzystanie ich jako elementu wystroju np. w aquaparkach, centrach handlowych, placach zabaw, a także w wielu innych miejscach. Kosze najbardziej atrakcyjne są oczywiście dla dzieci, dzięki czemu edukacja ekologiczna przynosi wiele uśmiechu.

EKOTECH Natomiast Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pokazał nowoczesny ambulans pomiarowy Samodzielnego Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK. Jest on jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w kraju. Dzięki zainstalowaniu na samochodzie terenowym specjalistycznej, nowoczesnej, w pełni automatycznej aparatury badawczej daje nieograniczone możliwości prowadzenia badań w zakresie zanieczyszczenia środowiska, natężenia ruchu drogowego czy meteorologii.

Przez trzy targowe dni odbył się również szereg specjalistycznych spotkań branżowych między innymi na temat transferu wiedzy w zakresie zagospodarowywania odpadów elektrycznych i elektronicznych, gospodarki innymi odpadami oraz zanieczyszczenia powietrza.

Patronat nad wystawą EKOTECH objęli Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Instytut Ochrony Środowiska, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: EKOTECH 2010

Written by admin on Grudzień 9th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin serwis ekspresów serwis ekspresów do kawy w Lublinie skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan