Plastyczna ekologia   no comments

Posted at 2:40 am in Nowinki pszczelarskie

Ekologia w plastyce, czyli konkurs ekologiczny po raz ósmy

Czy wiedzę o ekologii można przekazać w formie rysunku lub fotografii?
Okazuje się, że tak. Dowodem na to są prace nadsyłane na Konkurs Ekologiczny organizowany od ośmiu lat przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Właśnie rozpoczęła się jego ósma edycja. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 października. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Oceniane w nim będą prace plastyczne, fotografie oraz hasła reklamowe związane z ochroną środowiska m.in. z segregacją odpadów, odnawialnymi źródłami energii, zmianami klimatycznymi, oszczędzaniem wody i energii, środowiskiem i jego zagrożeniami, a także chronionymi zwierzętami i roślinami występującymi na terenie Mazowsza.
Uczestnicy konkursu będą oceniani w podziale na grupy wiekowe: klasy 0 – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy I – III gimnazjów. Dla każdej z tych grup określone są konkretne rodzaje prac: I grupa wiekowa – praca plastyczna w formie wycinanki, wydzieranki bądź rysunku; II grupa wiekowa – praca plastyczna – plakat ekologiczny albo hasło reklamowe; III grupa wiekowa – fotografia przedstawiająca piękno mazowieckiej przyrody lub praca plastyczna.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
- szkolnym, odbywającym się w każdej ze szkół biorących udział w konkursie;
- na szczeblu lokalnym – w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- na szczeblu wojewódzkim – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Celem konkursu jest przede wszystkim nauczenie młodych ludzi troski o środowisko naturalne i wykształcenie w nich postaw proekologicznych. Edukacja ekologiczna ma bowiem zachęcać do aktywności w tym zakresie, a przede wszystkim wykształcić w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za stan środowiska. Im wcześniej rozpoczniemy ten proces, tym wcześniej dobre nawyki będą wprowadzane do codziennego życia. Co ważne, tego typu edukacja ułatwia między innymi zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższej okolicy.
Zgłoszenia należy składać w Szkolnych Komisjach Konkursowych w terminie do 8 października br. Regulamin oraz ankieta konkursowa dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce „Dla najmłodszych”.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Edukacji Ekologicznej, pod numerami telefonów: 22 59-79-086, 22 59-79-466 oraz 22 59-79-498.

Źródło: Plastyczna ekologia

Written by admin on Wrzesień 20th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie w lublinie skanowanie lublin skanowanie lublin wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format skanowanie dokumentacji lublin