Niemiecki Trybunał przeciwko GMO   no comments

Posted at 11:20 am in Nowinki pszczelarskie

Niemiecki Trybunał przeciwko GMO

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe pokazał ostatecznie czerwoną kartkę dla upraw genetycznie modyfikowanych. W środę, 24 listopada 2010 sędziowie trybunału potwierdzili zgodność z konstytucją obecnie obowiązującego prawa, które dotyczy upraw GM. W praktyce oznacza to, że rolnicy wysiewający na własnych polach GMO będą musieli płacić ogromne kary, jeśli dojdzie nawet do przypadkowego zapylenia i zanieczyszczenia niemodyfikowanych genetycznie upraw na sąsiednich polach.
Do tego rodzaju naruszenia doszło w landzie Sachsen – Anhalt, w środkowych Niemczech. Dominuje tam rolnictwo wielkopowierzchniowe, w przeciwieństwie do reszty Niemiec, gdzie więcej jest mniejszych gospodarstw rolnych.
Sędziowie określili politykę wobec inżynierii genetycznej bardzo wąsko: „W obliczu jeszcze nie do końca wyjaśnionego przez środowisko naukowe stanu wiedzy, w ocenie długookresowych przyczyn zastosowania inżynierii genetycznej prawodawca powinien wykazać szczególną ostrożność”. Jak podkreślili, rządy landów nie mogą kierować się jedynie rachunkiem zysków i strat, ale również przejąć odpowiedzialność i „ochronę naturalnego środowiska życia dla przyszłych generacji”. Podkreślili, że możliwe negatywne skutki upraw GMO można odwrócić jedynie z ogromnym trudem, toteż przy wysiewie i oznaczaniu nasion GM należy zachować „najwyższą możliwą ostrożność”.
Trybunał odrzucił także wnioski rolników, zaznaczając, że rejestr pól genetycznie modyfikowanych powinien być dostępny ogółowi społeczeństwa. Odciął się od argumentów, że tego typu uprawy mogą stać się łatwym celem dla przeciwników GMO. Niszczenie zasiewów GMO oraz podobne incydenty miały miejsce już przed ustanowieniem tego rejestru, a poza tym ściganie tego typu wykroczeń leży też w interesie policji.
Ponadto tak zwana niezależna odpowiedzialność sprawcza zgodnie z wyrokiem sądu również jest uzasadniona. W praktyce oznacza to, że rolnicy, którzy wysiewają GMO na swoich polach ponoszą odpowiedzialność także w przypadku, gdy dojdzie do zapylenia i zanieczyszczenia np. pyłkiem z upraw GM sąsiednich pól, nawet wówczas gdy zapewnili wszystkie środki ostrożności. Reguły odpowiedzialności są podstawą dla „znośnej koegzystencji konwencjonalnych, ekologicznych oraz zawierających elementy modyfikowane genetycznie metod produkcji”. Zdaniem sędziów, tego rodzaju regulacja gwarantuje, że zarówno rolnicy jak i konsumenci będą mieli realny wybór między produktami zmienionymi genetycznie, a naturalnymi.

Źródło: Niemiecki Trybunał przeciwko GMO

Written by admin on Listopad 28th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie plakaty lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie dokumentacji lublin