Bioróżnorodność w UE nadal zagrożona   no comments

Posted at 8:00 am in Nowinki pszczelarskie
październik 2010
biotech.jpgUnia Europejska nie osiągnęła celu na rok 2010, zakładającego powstrzymanie utarty różnorodności biologicznej – wynika z opublikowanego w piątek sprawozdania Komisji…   Europejskiej. Bioróżnorodność w UE jest nadal zagrożona z powodu nadmiernych obciążeń środowiska.
Autorzy dokumentu zauważają jednak, że przez ostatnie dwa lata UE poczyniła znaczne postępy i zdobyła doświadczenia, które będą podstawą przy opracowywaniu strategii po 2010 roku.

„Zdobyliśmy bardzo ważne doświadczenia i zdołaliśmy przyznać kwestii różnorodności biologicznej ważne miejsce w agendzie politycznej. Trzeba jednak, by wszyscy – nie tylko Europa – zaangażowali się w działania” – komentował unijny komisarz ds. środowiska Janez Potocznik.

Unijny plan działania na rzecz bioróżnorodności zaczęto realizować w 2006 roku, a jego celem było powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej w UE do roku 2010. Piątkowe sprawozdanie ocenia 150 poszczególnych działań i stwierdza, że mimo osiągnięć w części obszarów, ostatecznie nie doszło do realizacji ogólnego celu.

Działania zakończone sukcesem to m.in. odwracanie tendencji w zanikaniu zagrożonych gatunków i siedlisk, powiększenie obszaru sieci Natura 2000 czy poszerzenie zakresu finansowania w ramach instrumentu LIFE+.

Również w skali światowej nie zdołano osiągnąć wspólnego celu w zakresie bioróżnorodności do 2010 roku. Nowe globalne cele zostaną omówione w trakcie 10. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która rozpocznie się 18 października w Japonii.

„Spotkanie w Nagoi powinno zaowocować opracowaniem solidnej ogólnoświatowej strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów” – ocenił Potocznik.

Dzień wcześniej rezolucję wzywającą Unię Europejską do zwiększenia nakładów na ochronę bioróżnorodności przyjął Parlament Europejski.

Bioróżnorodność

PAP

Źródło: Bioróżnorodność w UE nadal zagrożona

Written by admin on Październik 13th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie skanowanie dokumentacji lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin serwis ekspresów serwis SAECO Lublin w Lublinie