Bioróżnorodność w UE nadal zagrożona   no comments

Posted at 8:00 am in Nowinki pszczelarskie
październik 2010
biotech.jpgUnia Europejska nie osiągnęła celu na rok 2010, zakładającego powstrzymanie utarty różnorodności biologicznej – wynika z opublikowanego w piątek sprawozdania Komisji…   Europejskiej. Bioróżnorodność w UE jest nadal zagrożona z powodu nadmiernych obciążeń środowiska.
Autorzy dokumentu zauważają jednak, że przez ostatnie dwa lata UE poczyniła znaczne postępy i zdobyła doświadczenia, które będą podstawą przy opracowywaniu strategii po 2010 roku.

„Zdobyliśmy bardzo ważne doświadczenia i zdołaliśmy przyznać kwestii różnorodności biologicznej ważne miejsce w agendzie politycznej. Trzeba jednak, by wszyscy – nie tylko Europa – zaangażowali się w działania” – komentował unijny komisarz ds. środowiska Janez Potocznik.

Unijny plan działania na rzecz bioróżnorodności zaczęto realizować w 2006 roku, a jego celem było powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej w UE do roku 2010. Piątkowe sprawozdanie ocenia 150 poszczególnych działań i stwierdza, że mimo osiągnięć w części obszarów, ostatecznie nie doszło do realizacji ogólnego celu.

Działania zakończone sukcesem to m.in. odwracanie tendencji w zanikaniu zagrożonych gatunków i siedlisk, powiększenie obszaru sieci Natura 2000 czy poszerzenie zakresu finansowania w ramach instrumentu LIFE+.

Również w skali światowej nie zdołano osiągnąć wspólnego celu w zakresie bioróżnorodności do 2010 roku. Nowe globalne cele zostaną omówione w trakcie 10. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która rozpocznie się 18 października w Japonii.

„Spotkanie w Nagoi powinno zaowocować opracowaniem solidnej ogólnoświatowej strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów” – ocenił Potocznik.

Dzień wcześniej rezolucję wzywającą Unię Europejską do zwiększenia nakładów na ochronę bioróżnorodności przyjął Parlament Europejski.

Bioróżnorodność

PAP

Źródło: Bioróżnorodność w UE nadal zagrożona

Written by admin on Październik 13th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie skanowanie Lublin skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin