Badanie pszczół   no comments

Posted at 5:20 am in Nowinki pszczelarskie

Sesja plenarna poświęcona dorobkowi ks. dr. Jana Dzierżonia zainaugurowała wczoraj trzydniową Naukową Konferencję Pszczelarską. Śląskie jest liderem w naukowej hodowli pszczół.

Do najważniejszych osiągnięć ks. Dzierżona należą odkrycie partenogenezy, udoskonalenie ula i unowocześnienie gospodarki pasiecznej.
- Dzisiaj, kiedy niemal każdy pszczelarz wie o dzieworództwie, stosując je w praktyce pszczelarskiej, nie zastanawia się często komu to zawdzięcza. Wielu pszczelarzy np. poprawia liczebność pszczół, wprowadzając co roku do swej pasieki matki nieunasiennione, pochodzące z hodowli. Po kilku latach dzięki wpływowi trutni po poddanych matkach, możemy zapanować i skutecznie oddziaływać na genotyp użytkowy tych pszczół – powiedział prof. Jerzy Wilde z UMW w Olsztynie, podsumowując dorobek ks. Dzierżonia.
Przez następne dwa dni uczestnicy będą obradować w Pszczynie. Zasadnicze tematy obrad poświęcone będą szczegółowym zagadnieniom związanym z organizacją hodowli, biologią i genetyką, zagrożeniom środowiskowym oraz technikom wytwarzania produktów pszczelich.
W województwie śląskim funkcjonują trzy samodzielne związki pszczelarskie: Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie, Regionalny Związek Pszczelarzy Podbeskidzia „Bartnik” w Bielsku-Białej oraz Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach. Zrzeszają one ok. 4 tys. członków skupionych w 134 lokalnych kołach, posiadających łącznie ok. 65 tys. rodzin. Statystyczna pasieka województwa śląskiego liczy około 16 rodzin. Zdaniem hodowców duża liczba stosunkowo niewielkich pasiek jest z ekologicznego punktu widzenia zjawiskiem korzystnym, gdyż zapewnia względnie równomierne tzw. napszczelenie terenu. Ze względów gospodarczych taka struktura pasiek nie jest jednak wydajna ekonomicznie i mało opłacalna. Większość pasiek w Śląskiem to pasieki amatorskie, hobbystyczne i niskodochodowe. W ostatnim okresie, mimo wielu problemów, obserwuje się niewielki, lecz systematyczny wzrost liczby rodzin i pasiek.
Zdaniem specjalistów problemem w rozwoju hodowli jest stan środowiska naturalnego – postępująca urbanizacja, zwłaszcza zabudowywanie terenów, zanieczyszczenie i degradacja środowiska.
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Źródło: Badanie pszczół

Written by admin on Kwiecień 7th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format