Projekt: Pasieka dla absolwenta Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli   no comments

Posted at 12:20 am in Polski Miód

Pasieka dla absolwenta foto: Dariusz Małanowski

Pasieka dla absolwenta

Nowy projekt w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. „Pasieka dla absolwenta” – pod takim hasłem rozpoczyna się w roku szkolnym 2009/10 realizacja projektu promującego najlepszych uczniów jedynego w Polsce Technikum Pszczelarskiego. Opracowane zostały zasady udziału oraz nagradzania młodzieży biorącej udział w projekcie. O wdrażaniu projektu i jego zasadach zostali powiadomieni uczniowie oraz rodzice podczas śród semestralnego zebrania rodziców. Dyrektor Szkoły zatwierdził regulamin nagradzania najlepszych uczniów kończących Technikum Pszczelarskie. Nagrodą za bardzo dobre wyniki nauczania, zdobytą wiedzę praktyczną, wzorowe zachowanie i frekwencję jest PASIEKA. Szczegóły określa regulamin. To jeden z wielu argumentów, nad, którymi zastanawiać się będą młodzi ludzie przed podjęciem nauki w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Być może z każdym rokiem będzie przybywać więcej absolwentów i pasiek.

Czytaj więcej: pszczelawola.edu.plŹródło: Projekt: Pasieka dla absolwenta Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

Written by admin on Kwiecień 1st, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie serwis ekspresów serwis ekspresów do kawy w Lublinie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie dokumentacji lublin