Amerykańskich trzmieli ubywa w szybkim tempie   no comments

Posted at 8:40 am in Polski Miód

Populacja północnoamerykańskich trzmieli kurczy się m.in. z powodu małej różnorodności genetycznej oraz podatności na ataki patogenów. Na łamach „PNAS” naukowcy informują, że mamy do czynienia z wyraźnym wymieraniem tych pożytecznych owadów.

Trzmiele są bardzo wydajnymi zapylaczami. Dzięki dużym gabarytom i budowie aparatu gębowego zapylają kwiaty niedostępne dla pszczół, np. lucernę czy naparstnicę. Jednocześnie wydawane przez nie odgłosy o bardzo dużej częstotliwości pomagają skutecznie rozsiewać pyłki stosunkowo daleko od kwiatów.

Już od kilku lat naukowcy alarmują, że lokalne populacje trzmieli kurczą się. Zjawisko to niepokoi ekologów, a ponieważ trzmiele zapylają wiele gatunków roślin uprawnych, może mieć to skutki ekonomiczne.

Sydney A. Cameron z University of Illinois w Urbana i jego zespół chcieli zbadać zjawisko kurczenia się trzmielej populacji i lepiej poznać przyczyny wymierania tych owadów w Stanach. W tym celu przeprowadzili trzyletnie badania (w skali kraju) zmian zasięgu występowania, różnorodności genetycznej i stanu zdrowia ośmiu gatunków północnoamerykańskich trzmieli. W ramach pracy porównali dane dostępne w muzeach i zestawili dane z wielu różnych badań.

Potwierdzili, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stosunkowa liczebność czterech (spośród ośmiu badanych) gatunków tych owadów zmalała aż o ponad 90 proc. Naukowcy są zdania, że mamy do czynienia z wyraźnym wymieraniem, któremu towarzyszy kurczenie się geograficznego zasięgu występowania trzmieli. Zakres ich występowania zmniejszył się, zależnie od gatunku, od 23 do 87 proc., przy czym w pewnych przypadkach doszło do tego zaledwie w ciągu dwóch dekad.

W porównaniu z gatunkami owadów, których populacje mają stosunkowo niezmienną wielkość, w obrębie gatunków trzmieli, których populacje kurczą się, zaobserwowano też małą różnorodność genetyczną. Taka cecha czyni je bardziej podatnymi na ataki czynników chorobotwórczych oraz niekorzystne zmiany w środowisku. Kurczące się populacje trzmieli częściej łapią infekcje wywołane przez pasożytniczy organizm z gatunku Nosema bombi, który – jak wcześniej stwierdzono – szkodzi również trzmielom europejskim.

Naukowcy mówią o potrzebie dalszych badań życia trzmieli oraz oddziaływań pomiędzy ich środowiskiem, klimatem i chorobami. ZAN

PAP – Nauka w Polsce

krf/bsz

Źródło: Amerykańskich trzmieli ubywa w szybkim tempie

Written by admin on Styczeń 6th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie dokumentacji lublin drukowanie z internetu